"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-15

Ny professor: Hur kan staden förstås och planeras i framtiden?

NYHET Ana Betancours forskning handlar om arkitektur och stadsbyggnad. Hennes arbete syftar till att utveckla nya arbetsfält och studieområden, genom att utforska arkitektur och möjliga framtidsscenarier. Målet är att identifiera alternativa metoder och nya kunskapsområden.

Bildtext: Ana Betancour blev professor i arkitektur 1 november 2014. Foto: Mattias Pettersson

Om vi utvidgar debatten om ekologi och urban kultur, till att förstå hållbarhet i relation till kulturell och social representation: Vad är det för stadsliv vi föreställer oss? För vem? Och vilka styr utvecklingen? Hur kan staden planeras och anpassas till de utmaningar vi står inför?

Forskningen är inriktat på tre huvudområden: nya organisationsmönster, social och kulturell representation, delaktighetsprocesser och nya former för planering. Projekten söker utveckla alternativa sociala och arkitektoniska strategier och innovativa tekniska lösningar för en hållbar framtid.

Projekten utforskar globala och lokala urbana fenomen och sociala och kulturella processer på platser; allt ifrån gränsområdet mellan USA och Mexico till miljonprogramsområden i Sverige. Vilken roll har konstnärliga och rumsliga praktiker för att kunna skapa social, rumslig och politisk förändring?

Biografi

Ana Betancour föddes i Montevideo. Hon är arkitekt, rektor vid Arkitekthögskolan, och professor i arkitektur. Hon har tidigare varit professor i stadsbyggnad, vid Arkitekturskolan, Chalmers tekniska högskola. Ana Betancour söker i sina projekt utveckla alternativa strategier, skapa nya former och metoder att arbeta inom konst, arkitektur och urbanism med syfte att katalysera sociala förändringar i stadsutveckling.

Hon har grundat ett flertal konst- och arkitektgrupper och nätverk bland annat: A+URL /Architecture + Urban Research Laboratory och Urban + Architecture Agency, en multidisciplinär organisation och internationell plattform. Hon har publicerats och ställt ut internationellt och nationellt och är engagerad i flertal nätverk, forsknings- och referensgrupper, juryer, och internationella nätverk.

Redaktör: Ingrid Söderbergh