"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-15

Ny professor: Hur växter reagerar på sin omgivning

NYHET Växter har den fascinerande egenskapen att de kan producera nya organ under hela sin livstid. Därmed kan de anpassa tillväxt och utveckling efter förändringar i miljön på ett väldigt flexibelt sätt. Markus Schmid är intresserad av att förstå hur de komplexa genetiska och molekylära nätverken reglerar blomningsprocessen i växtmodellarten Arabidopsis thaliana i respons till olika stimulans från miljön, såsom temperatur och dagslängd.

Text: Ingrid Söderbergh

Eftersom huvuddelen av vår föda och djurfoder härstammar direkt eller indirekt från växter, och produktiviteten av flera växtarter delvis beror på tidpunkten för blomningsprocessen, är det viktigt att utveckla en förståelse för de molekylära principerna som styr växternas respons till sin miljö.

Sådan kunskap kan därmed bidra till att säkerställa den globala födobasen samtidigt som den möjliggör en mer effektiv och hållbar optimering av den agrikulturella produktiviteten, dels i form av ett högre utbyte, dels i form av en levande miljö där både biodiversitet och miljöresurserna bibehålls.

Biografi

Markus Schmid föddes 1970 i Rosenheim, Tyskland. Han studerade biologi vid det tekniska universitetet i München och disputerade 1999 i växtbiologi. Åren 2000–2002 var han postdoktor på växtbiologilaboratoriet vid Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, USA. Därefter rekryterades han till Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi i Tübingen, Tyskland. Åren 2003–2013 undervisade och habiliterade (motsvarande att bli docent i Sverige) han vid Eberhard Karls universitet i Tübingen.

Markus Schmid har deltagit i flera forskningskonsortier, varit medorganisatör för flera internationella konferenser och workshops och är ad hoc reviewer för flera vetenskapliga tidskrifter och forskarråd. Åren 2010–2015 var Markus Schmid ledamot i den biologisk- medicinska sektionen vid Max Planck-sällskapet. Sedan maj 2015 är han professor på Institutionen för växtfysiologi vid Umeå universitet.