"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-14

Ny professor i samiska: ”Det går att vända på trender”

NYHET Rektor för Umeå universitet utsåg för en tid sedan Mikael Vinka till professor i samiska. Att stödja allt arbete med språkrevitalisering betraktar han som sin viktigaste uppgift, när han nu tillträder sin tjänst, men är också klar över att ”professorer inte kan rädda språk”.

Att Umeå universitet nu återigen har en professor i samiska är viktigt för det akademiska ämnet samiska, för arbetet för språkrevitalisering när det gäller samiska samt för det samiska samhället, menar Mikael Vinka.

– Som professor har man bättre möjligheter att föra fram ett budskap, att uttala sig och på så sätt påverka samhället. Det vill jag utnyttja till att på olika sätt stödja dem som drar ett stort lass för språkarbetet i den samiska verkligheten.

Språkrevitalisering, att vända trenden för ett hotat språk så att det återigen används i olika sammanhang, kommer att vara i fokus för arbetet inom ramen för professuren.

– Språk reflekterar en intellektuell tradition och en berättartradition och kulturer. Om ett språk dör ut försvinner också detta. Jag kommer därför att ägna mig en hel del åt fältarbete, att resa ut och göra inspelningar med främst gamla som dels har en stark modersmålskompetens, dels bär på en fantastisk rikedom av kunskaper.

Dessa inspelningar kan sedan analyseras ur olika perspektiv. Forskarna vid Centrum för samisk forskning och de institutionskollegor som forskar om samisk kultur får ett material som har ett intressant innehåll och vittnar om den muntligt traderade kunskaperna, språkvetarna kan analysera texternas struktur, ordförrådet och grammatiken.

Att beskriva nuläget är nödvändigt om man vill ändra på något. Så kan situationen för samiskan förbättras.

– Jag ser fram emot att få tid att ägna mig åt forskning i kontakt med det samiska samhället och för det samiska språket. Det är också viktigt att visa att vi vid Umeå universitet är en resurs för språkrevitalisering.

Att arbetet för att ”säkra antalet modersmålstalare av samiska språk på sikt” grundar sig på insiktsfull forskning är avgörande, betonar Mikael. Utifrån dessa forskningsresultat kan olika tillämpningar utarbetas, till exempel korrekta beskrivningar av de olika språkvarieteternas grammatik som kan användas för undervisning. ”Forskning och undervisning måste alltid gå hand i hand”. En av hans ambitioner är att ”göra det komplexa begripligt". År 2007 blev han nominerad av sina studenter till Humanistiska fakultetens pedagogiska pris med ungefär den motiveringen.

Mikael Vinka har sina rötter i Umbyns sameby samt Guttajaure. Vägen till professuren vid Umeå universitet har inte varit självklar. Grundstudierna i japanska, engelska och svenska genomförde han i Lund i södra Sverige. Därefter blev det lingvistikstudier vid Gifu universitet, Japan där också samiskan kom in. Forskarutbildning och disputation på en avhandling om nordsamiskans grammatik genomfördes vid McGill University i Montreal, Kanada. 2003 kom han till Umeå och den dåvarande Institutionen för arkeologi och samiska studie och sedan 2009 är han anställd vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Redaktör: Magnus Nordström