"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-22

Ny professor med fokus på etik och AI

NYHET En av de första professorerna som rekryteras inom satsningen Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet, där hon leder forskargruppen Social and Ethical Artificial Intelligence.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges enskilt största forskningsprogram, ett viktigt nationellt initiativ för grundforskning, utbildning och rekrytering av nya forskare. Den totala budgeten för programmet är mer än 3,5 miljarder kronor med målet att rekrytera 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorander inom AI, autonoma system och programvara.

– WASP-programmet och Wallenbergs stiftelse innebär ett unikt sätt att finansiera forskning, specifikt inom AI och autonoma system. Det är ganska fantastiskt att stiftelsen finansierar en satsning med ett sådant belopp, säger professor Virginia Dignum och betonar att det är unikt också i ett europeiskt perspektiv.

Viktig del av AI i Sverige

Virginia Dignums position och de andra tjänsterna som finansieras av WASP-programmet kommer att vara en viktig del i att bygga och stärka AI i Sverige.

Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan artificiell intelligens och autonoma system är något som Virginia Dignum betonar som mycket positivt.

– Det ligger en stor potential i att kombinera forskning om AI och forskning kring autonoma system. Det går hand i hand och båda områdena kommer att påverka samhället i framtiden. Med stöd av WASP-programmet kommer forskning att flyttas framåt, säger hon.

– Min position vid Umeå universitet gör det möjligt för mig att titta på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI. Jag ser fram emot den forskning jag kommer att starta här, bland annat om metoder och verktyg för att säkerställa att AI-system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum.

– Jag hoppas också bidra till att vi kan få mer forskning inom multidisciplinära områden med humaniora och samhällsvetenskap kombinerat med teknisk forskning. AI kan inte längre ses som enbart en teknisk eller datavetenskaplig disciplin. Den är per definition tvärvetenskaplig, förklarar Virginia Dignum.

I Virginia Dignums forskningsgrupp ingår för närvarande fyra medlemmar, under de kommande åren väntas den att växa till cirka tolv personer. Flera utlysningar till doktorand- och postdok-tjänster kommer att bli offentliga under de kommande månaderna.

Inblandad i flera internationella initiativ

Virginia Dignum är redan ett välkänt namn i det internationella forskarsamhället inom artificiell intelligens, och hon deltar aktivt i flera internationella initiativ som rör politiska och strategiska riktlinjer för forskning och tillämpningar inom AI.

Nyligen utnämndes hon av EU-kommissionen som en av 52 experter från akademin, det civila samhället och industrin med uppgift att presentera riktlinjer och rekommendationer om Europas AI-strategi.

– Det är ett omfattande arbete. Vi är alla experter, men inom olika områden. Det är en stor utmaning att komma fram till rekommendationer som kan antas av EU:s medlemsnationer och av EU-kommissionen själv, säger Virginia Dignum.

Rekommendationerna från expertgruppen kommer att ingå i Europeiska kommissionens nästa femårsplan och i EU: s kommande fleråriga finansiella ram, 2021-2027.

Text: Mikael Hansson