"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-16 Uppdaterad: 2018-11-22, 15:00

Ny professor: Proteindynamik – från mekanismer till funktion

NYHET Proteiner antar olika former och strukturer för att utföra sina uppgifter, något som kallas för proteindynamik. Eftersom de flesta skeenden i kroppen, från matspjälkning till syn och muskelarbete, utförs och kontrolleras av proteiner är det viktigt med grundläggande kunskap inom området. En kraftfull metod för att studera proteindynamik är så kallad kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR).

 

Magnus Wolf-Watz studerar grundläggande fysikaliska egenskaper hos proteiner för att förstå deras funktion. Tillsammans med sin forskargrupp har han bland annat beskrivit olika mekanismer för selektivitet och substratinbindning hos ett enzym som är viktigt för bildandet av cellens bränsle – ATP. Forskningen har även klarlagt molekylära mekanismer inom bakteriell virulens, det vill säga bakteriers sjukdomsframkallande förmåga.

Eftersom forskningen sker på grundläggande nivå har ofta upptäckterna en generell betydelse inom det breda området proteinkemi. En framtida utmaning är att ta studierna från provrör till levande celler eftersom det är i den komplexamiljön som proteiner verkar.

Biografi

Magnus Wolf-Watz föddes 1971 i Umeå. Han avlade civilingenjörsexamen inom biokemi vid KTH 1996. Fem år senare disputerade han inom strukturbiologi vid samma lärosäte. Åren 2001–2004 var han på en postdoktorvistelse vid Brandeis University utanför Boston, USA. Sedan 2005 driver han en forskargrupp vid Umeå universitet som fokuserar på att förstå kopplingen mellan proteiners dynamik och funktion. 2010 utsågs han till docent i biologisk kemi vid Umeå universitet, och sedan 2005 är han ansvarig för en avancerad kurs inom proteinkemi.