"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-19

Ny professor: Torulf Palm forskar om formativ bedömning för ökat lärande

NYHET Flera forskningsstudier har visat att formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande. Torulf Palm studerar hur olika egenskaper hos formativ bedömning påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för att kunna vidareutveckla sin formativa bedömningspraktik på ett sådant sätt att den får önskvärda effekter.

Torulf Palm, professor i pedagogiskt arbete från 1 december 2017

Formativ bedömning handlar om undervisning och lärande. Det är en praktik där information om elevers och studenters kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen återkommande samlas in, och där undervisning och lärande sedan anpassas efter de lärandebehov som identifieras. Både lärare och elever kan vara delaktiga i denna process.

Forskningen sker i aktivt samarbete med lärare, skolor och kommuner. Torulf Palm har ett uttalat syfte att bedriva forskning där resultaten ska kunna användas av aktörer i utbildningssystemet, till exempel som stöd för lärares beslut om undervisning, eller rektorers eller politikers beslut om stöd till lärare.

Biografi

Torulf Palm föddes 1965 i Göteborg och växte upp i Umeå och Holmsund. Han avlade matematisk-naturvetenskaplig ämneslärarexamen 1990, och är legitimerad lärare. Han disputerade i ämnet matematik med inriktning matematikdidaktik vid Umeå universitet 2002, och blev docent i pedagogiskt arbete 2008. Han har också varit ansvarig för nationella prov i matematik. Forskningen fokuserar på utveckling av undervisning och lärande, vilket också återspeglas i många utvecklingssamarbeten med lärare och skolor.

Redaktör: Ingrid Söderbergh