"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-22

Ny rapport - Ruralt flyktingmottagande

NYHET Umeå Working Papers in Political Science ger ut ett nytt nummer om Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad? av Christine Hudson, Katarina Giritli-Nygren, Karin Jarnqvist och Linda Sandberg.

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Syftet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna för flyktingmottagande och integrationsarbete på mindre orter, med särskilt fokus på glesbygdskommuner i norra Sverige. 

Rapporten är organiserad utifrån forskningsprojektets tre delstudier. I en sammantagen analys av resultatet från de tre delstudierna identifieras fyra mer övergripande berättelser varigenom flyktingmottagande i glesbygd skildras:
1) engagemang och frustration
2) förutsättningarna för mottagandet och organiseringens betydelse
3) integration och svenskhet 
4) periferiseringsprocesser

Läs hela rapporten här

Kontaktinformation

Christine Hudson
Professor emerita
E-post
E-post