"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-11

Ny rapport om mikrobiella hot av klimatförändringar i Arktis

NYHET Sjukdomar som legat begravda i permafrosten i århundraden kommer upp till ytan och blir hälsorisker i takt med uppvärmningen. Det är en av de risker som en grupp internationella forskare, där forskare vid Umeå universitet ingår, pekar på i en sammanställning av hoten av klimatförändringarna. Forskarna pekar också på ett antal åtgärder för att motverka hoten.

Text: Ola Nilsson

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) tillsammans med InterAcademy Partnership (IAP) och European Academies 'Science Advisory Council (EASAC) sammankallade en workshop i november 2019 för att undersöka globala hälsorisker från mikrobiella hot i Arktis .

En tvärvetenskaplig, internationell grupp av forskare och tjänstemän inom folkhälsoområdet gick igenom vad som är känt och vilka kritiska kunskapsluckor som finns kvar när det gäller befintliga och möjliga framtida risker för skadliga smittsamma ämnen som kommer från tinande permafrost och is i den arktiska regionen.

Gruppen undersökte fallstudier av kända, observerade risker, såsom mjältbrandutbrott i Arktis-regionen, andra typer mikrobiella hälsorisker som har upptäckts i miljöer med snö, is och permafrost, viktiga forskningsbehov, inklusive verktyg för att förbättra observationer och övervakning för att främja förståelsen riskerna. Man gick även igenom möjligheter för att underlätta internationellt samarbete om sådana insatser.

Senior professor Birgitta Evengård vid Institutionen för klinisk mikrobiologi är en av de forskare som medverkar i arbetet.

Rapport finns att ladda ned här

Kontakt