"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-28

Ny Regelverkswebb ersätter gamla Regelverket och Regelsamlingen

NYHET Umeå universitets regelverk, det vill säga universitetets lokala policyer, planer, regler och handläggningsordningar, har fått en ny egen webbplats.

Den nya webbplatsen för regelverken ersätter webbplatsen som har funnits under Om universitetet på www.umu.se. Den ersätter även Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Det innebär att om man försöker nå någon av nämnda webbplatser så blir man automatiskt omdirigerad till den nya Regelverkswebben. Motsvarande webbplatser på engelska kommer inom kort att genomgå samma omdirigering.

I den nya Regelverkswebben navigerar man enkelt i menyn till vänster till de regelverksområden och dokument man söker. Det mesta av den övergripande information som tidigare funnits i Regelsamlingen hittas på www.student.umu.se och framför allt på sidorna under www.student.umu.se/under-studietiden/studiemiljo-och-lika-villkor.

Den nya Regelverkswebben finns på:
www.umu.se/regelverk

Redaktör: Annica Höglund