"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-24

Ny rektor för Handelshögskolan

NYHET Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, har utsetts till ny rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon tillträdde på posten den 22 september 2015.

– Att få förtroendet att vara med och leda och vidareutveckla Handelshögskolan är en spännande utmaning som jag tar mig an med stor ödmjukhet. Att verka vid Handelshögskolan är att vara en del av en internationell och stimulerande miljö med hög kvalitet på utbildning och forskning och samverkan med andra universitet, offentlig sektor och näringsliv. Just nu är Handelshögskolan inne i en särskilt spännande utvecklingsperiod, exempelvis genom årets miljöcertifiering och en pågående process för internationell ackreditering, och dessa fina initiativ gör att jag verkligen ser fram emot att leda Handelshögskolan de närmaste åren, säger Sofia Lundberg.

Handelshögskolan vid Umeå universitet har drygt 170 anställda, varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Mer än 2 000 studenter läser vid högskolan och utbildar sig bland annat till civilekonomer, nationalekonomer och statistiker. Handelshögskolan arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och företagsansvar, och tidigare i år blev högskolan den första enheten vid Umeå universitet som miljöcertifierades enligt ISO14001-standarden.

– Handelshögskolan är en väsentlig del av universitetet, inte minst med hänsyn till utbildning och samverkan med regionala och nationella aktörer, och det är extra viktigt att dess ledning arbetar för att högskolans viktiga forskning används för att stärka just dessa områden. Därför är det mycket glädjande att Handelshögskolans styrelse nu har utsett Sofia Lundberg, som har en gedigen erfarenhet av samverkan med externa aktörer, till ny rektor, säger Dieter K. Müller, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten och medlem i Handelshögskolans styrelse.

Sofia Lundberg disputerade 2001 i nationalekonomi vid Umeå universitet. Hennes forskning är inriktad på offentlig upphandling, ett område som årligen motsvarar mellan 550 och 600 miljarder kronor. Just nu studerar hon särskilt hur ”grön” offentlig upphandling, det vill säga upphandling med vissa miljökrav, påverkar samhällets produktion och konsumtion av miljövänliga och ekologiska varor och tjänster. 2008 fick Sofia Lundberg Umeå universitets karriärbidrag för unga lovande forskare – Young Researcher Award – och är sedan 2014 ledamot i universitetets styrelse. Hon har även utsetts av regeringen till ekonomisk expert vid landets domstolar, och sitter i rådet för konkurrensfrågor vid Konkurrensverket.

– Sofia Lundberg är ett utmärkt val till ny rektor för Handelshögskolan. Hon är en meriterad och framgångsrik forskare som är väl förtrogen med Umeå universitets verksamhet på olika nivåer. Dessutom har hon ett stort kontaktnät, både inom och utanför universitetsvärlden, något som kommer att betyda mycket för Handelshögskolans fortsatta utveckling, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Sofia Lundbergrektor, Handelshögskolan, Umeå universitet090-786 52 06, 070-374 92 55
sofia.lundberg@umu.se

Dieter Müllerdekan, samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet090-786 63 66
dieter.muller@umu.se

Läs mer om HandelshögskolanPressbild Sofia Lundberg

Redaktör: Camilla Bergvall