"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-15

Ny rektor för Lärarhögskolan

NYHET Maria Löfgren, filosofie doktor i litteraturvetenskap och utbildningsledare vid den humanistiska fakulteten, blir ny rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Hon börjar sin nya befattning den 1 augusti.

– Maria Löfgren har bred erfarenhet av ledarskap och har mycket god kunskap om Lärarhögskolan och Umeå universitet i stort. Dessutom har hon själv arbetat som universitetslärare inom området. Med andra ord är hon väl meriterad för att kunna axla detta viktiga uppdrag på bästa sätt, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Sedan 2009 har Maria Löfgren arbetat som utbildningsledare vid Umeå universitets humanistiska fakultet, där hon även vikarierat som kanslichef. Hon ser fram emot sitt nya uppdrag.
– Jag vill att Umeå universitet ska inta en nationellt ledande position för att utveckla lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga forskningen. För att uppnå detta ska vi bli ännu bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns vid Umeå universitet. Jag vill att alla medarbetare ska känna delaktighet i Lärarhögskolan, säger Maria Löfgren.

På uppdrag av universitetsledningen skrev hon 2011 Umeå universitets förnyade ansökan om examensrätt för lärarexamina, vilket resulterade i att Umeå universitet fick alla sökta examensrätter. Mellan 2006 och 2008 var Maria Löfgren forskningssekreterare vid lärarutbildningen. Hon disputerade 2003 i litteraturvetenskap med en avhandling om Emelie Flygare-Carléns författarskap, som belönades med ett pris av Svenska Akademien.

Umeå universitet har också tillsatt två biträdande rektorer. Det är Johan Lithner, professor i matematikdidaktik, med ansvar för forskningsfrågor samt Jan Mannberg, universitetslektor i pedagogik, med ansvar för utbildningsfrågor.

Pressbild av Maria Löfgren

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Löfgren, tillträdande rektor för Lärarhögskolan
Telefon: 070-333 6589

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Telefon: 073-079 42 91

Lärarhögskolan

Umeå universitet har genomfört ett av landets mest omfattande utvecklingsarbeten inom lärarutbildningen. För att förstärka utbildningskvaliteten nyttjas nu hela universitetets samlade kompetens inom området. Utbildningen kännetecknas av flexibilitet, yrkesanpassning och möjligheter till påbyggnad. För att utbildningen ska få en tydlig yrkesprofil bedrivs den i nära samarbete med regionens förskolor och skolor.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen har en bred bas vid Umeå universitet och inkluderar förutom pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik även forskare från flera andra områden som psykologi, neurologi och beteendevetenskapliga mätningar.
www.use.umu.se

Redaktör: Karin Wikman