"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-06

Ny riksunik utbildning med inriktning mot idrottsrörelsen

NYHET Hösten 2006 startar Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot coaching och idrottsmedicin för första gången vid Umeå universitet. Den riksunika utbildningen förbereder för arbete inom idrottsrörelsen, till exempel som tränare.

Idrottsvetenskapliga programmet ersatte från och med hösten 2004 det idrottspedagogiska programmet. Då startade utbildningen med två inriktningar, ledarskap och organisation, dels ledarskap och hälsa/friskvård. Under hösten 2006 tillkommer nu inriktningen coaching och idrottsmedicin.

– Denna typ av utbildning har tidigare saknats i Sverige, säger Karin Henriksson-Larsén, professor i idrottsmedicin och föreståndare för utbildningen.

Utbildningen ger kunskaper i idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottsmetodik, idrottspsykologi, företagsekonomi och kostfrågor. Det ger kompetens att leda och utveckla verksamheter inom bland annat idrottsrörelse, kommunal idrotts- och fritidssektor och offentlig sektor. Inriktningen förbereder speciellt för arbeten där idrottsmedicinsk kunskap är viktig, exempelvis tränaryrket.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot coaching och idrottsmedicin är, precis som de andra inriktningarna, tvärvetenskapligt. Programmet ger fördjupade kunskaper i idrottsmedicin och grundläggande kunskaper i idrottspedagogik, idrottsmetodik, idrottspsykologi, företagsekonomi och kost. Programmet syftar till att ge kompetens att leda och utveckla verksamheter inom exempelvis idrottsrörelsen, den kommunala idrotts- och fritidssektorn eller inom offentlig sektor. Det är speciellt riktat mot verksamhet där idrottsmedicinsk kunskap är av betydelse, till exempel tränare.

I det idrottsmedicinska ämnet får man fördjupade kunskap om kroppens anatomi, fysiologi och biomekanik med speciell inriktning mot kroppen i rörelse. De tre första terminerna är gemensamma med de två andra inriktningarna. Den fjärde terminen påbörjas inriktningen mot coaching och idrottsmedicin. Denna del syftar till fördjupad kompetens om kroppens funktioner under fysiskt arbete och idrott. Det innebär omfattande kunskaper om kroppens anatomi, fysiologi, biomekanik och hur detta ändras i olika åldrar. Dessutom ges fördjupad kunskap i hur man tränar olika karaktärsdrag inom idrotten som kondition, styrka och hur detta anpassas till olika idrottsgrenar eller hälsotillstånd.

– Kunskaper som är viktigt i alla olika idrottsgrenar och om man arbetar med träning, säger Karin Henriksson-Larsén.

Under termin 5 ges utbildning i hur man bäst ska testa olika fysiska kapaciteter hos friska individer. Kostens inverkan på kroppen och fysisk prestation ingår också. Efter avslutade sex terminer erhålls en kandidatexamen med inriktning mot idrottsmedicin. Den som väljer att läsa fördjupningen (termin 7–8) får en magisterexamen med inriktning mot idrottsmedicin. Under fördjupningen lär studenterna sig att på ett vetenskapligt sätt tillägna sig framtida forskning och utveckling inom området, och att själva bedriva enklare forskningsprojekt inom idrottsmedicinen.

Sista ansökningsdag är 15 april. Lokal antagning tillämpas, eftersom utbildningen är ny och inte hunnit med i årets VHS-anmälningsmaterial. Ansökan görs direkt via internet, eller på en särskild blankett som tillhandahålls av Studentcentrum vid Umeå universitet.Blankett och webbanmälan finns på: www.umu.se/studentcentrum/antagning/
Ansökan i pappersform ska skickas direkt till Umeå universitet, Antagningen, 901 87 Umeå.

Mer information om utbildningen återfinns på: www.ih.umu.se

För mer information, kontakta:
Professor Karin Henriksson-Larsén, programansvarig, på e-post karin.larsen@idrott.umu.se eller telefon 090-785 48 12.
Studieadministratör Peter Forsgren på e-post kurser@idrott.umu.se eller telefon 090-785 48 27.

Redaktör: Bertil Born