"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-28

Ny riskfaktor för glutenintolerans

NYHET Hos glutenintoleranta tror immunförsvaret att gluten är en sjukdomsframkallande bakterie. Forskare vid Umeå universitet visar i en ny studie att denna risk har att göra med ofullständig utmognad av immunceller i tunntarmen och att det troligen är medfött.

Regulatoriska T-celler (Treg) är en typ av immunceller med uppgift att ”hålla andra immunceller i styr”, hindra dem från att överreagera. De finns bland annat i tunntarmen där de förhindrar kroppen att reagera med en försvarsreaktion mot den mat vi äter.

– Våra resultat tyder på att dessa Treg mognar ut i tunntarmen. Vi har nu kunnat visa att det hos glutenintoleranta barn, celiakibarn, mognar betydligt färre T-celler i tarmen än hos dem som tål gluten, berättar Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.

Upptäckten är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan forskare vid enheterna för pediatrik och immunologi vid Umeå universitet. Forskarna har i sin studie jämfört glutenintoleranta patienter som har en aktiv sjukdom med symptomfria patienter som ätit glutenfri diet i mer än sex månader.

Resultaten visar att utmognaden av T-celler i tarmen är kraftigt nedsatt hos båda dessa grupper. Det tyder på att det är en medfödd riskfaktor att för få T-celler mognar i tarmen och inte något som händer på grund av att tarmen blivit inflammerad av gluten i maten.

Glutenintolerans kallas även celiaki och är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär en procent av Europas befolkning. Sjukdomen innebär att tarmen skadas av gluten och liknade ämnen, som finns naturligt i vete, råg och korn. Idag finns ingen effektiv behandling utöver att strikt följa en glutenfri diet för resten av livet, något som är både kostsamt och besvärligt för de drabbade.

Artikeln heter ”Aberrant extrathymic T cell receptor gene rearrangement in the small intestinal mucosa: a risk factor for celiac disease?” publiceras i den internationella medicinska tidskriften GUT, se gut.bmj.com

För ytterligare information, kontakta: Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi. Telefon: 090-785 17 77, 070-685 63 54
E-post: marie-louise.hammarstrom@climi.umu.se

Redaktör: Karin Wikman