"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-02

Ny satsning på forskning om teknikutveckling i affärsbranscher

NYHET VINNOVA (forskning och innovation för hållbar utveckling) satsar drygt 40 miljoner kronor på 10 projekt för utveckling av ledning och organisering av tjänstearbete. Ett av dem handlar om vilka värden ny teknik kan ge i organisationer under utveckling och drivs vid Umeå universitet.

Många branscher genomgår en digital förvandling, nya tekniska system ersätter gamla som inte längre kan anpassas till verksamheten. Övergången innebär inte bara att ny teknik införs utan affärslogik och affärsrelationer påverkas också.

-Digitala innovationer förändrar radikalt förutsättningarna för hur företagen som använder teknologin kan skapa nya värden, säger professor Jonny Holmström, projektledare.

Gamla affärsmodeller bygger ofta på att ett affärsdrivande företag har kontroll över produktion, distribution och innehåll. Ny teknik förvandlar dessa processer och det ställer nya krav på de organisationer som försöker anpassa sig till den. För många företag har det visat sig vara svårt att skapa affärsmodeller och värdenätverk som möjliggör vintsdrivande affärer.

- Vår tidigare forskning visar att nya digitala innovationer breddar företags relationer och förändrar deras möjligheter att göra affärer. Det finns alltså stora möjligheter och utmaningar i samband med introduktionen av digitala innovationer i en rad olika branscher, menar Jonny Holmström.

Projektet kommer att pågå i fyra års tid och innefattar organisationer som Bonnier, VK, Svenska kyrkan och Umeå kommun.

Redaktör: Eva Stoianov