"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-23

Ny satsning vill engagera unga i landsbygdens utveckling

NYHET Att kunna göra sin röst hörd och påverka platsen man bor på är viktigt för att unga ska vilja stanna i landsbygdskommuner. Det hoppas en ny koalition skapa goda förutsättningar för genom att mötas, dela idéer och så frön till samarbeten.

Text: Lena Holmberg

Koalitionskonceptet har utvecklats av Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet. Nu testas det för första gången i norr. Under fyra tillfällen kommer ett tjugotal aktörer från olika sektorer att träffas för att kraftsamla kring en aktuell samhällsutmaning: ungas samhällsengagemang i landsbygder. 

– Tanken är att fungera som ett forum för att dela kunskap och erfarenheter, få inspiration, upptäcka tänkbara samarbetspartners och förhoppningsvis hitta frågor att arbeta vidare med tillsammans, förklarar Anna Sandström Emmelin, en av arrangörerna vid Umeå universitet.

Viktigt att ungas röster får höras

Bakom initiativet står Mötesplats Social Innovation (MSI), Umeå universitet och projektet Youth Up North. Som ett slags språkrör för unga har projektet anställt ungdomskonsultenter i kommunerna Arjeplog, Boden och Dorotea. Konsulenterna tycker att unga ska ha en självklar rätt att vara med och göra sina röster hörda i frågor som berör dem och samhället i stort. Därför är de glada över att så många nu sluter upp för att vilja göra skillnad. 

– Det känns viktigt att skapa forum för dialog kring ungas delaktighet i allt från platsutveckling till politiska frågor. Sedan hoppas jag att vi inte kommer att stanna vid att prata om lösningar och initiativ, utan faktiskt landar i konkreta handlingar, säger Olivia Steen, ungdomskonsulent i Boden. 

Komma ifrån storstadsfokus

Förväntan om att komma längre tillsammans delar Maja Adolfsson, doktorand på Företagsforskarskolan, som utifrån sin forskning drivit på koalitionens tillkomst. 

– Många unga vuxna som bor i landsbygdsområden upplever att de inte är behövda och känner sig bortglömda, i kommunen och i landet i stort. De beskriver också en brist på aktiviteter och mötesplatser i hemorten och saknar framtidstro, säger Maja Adolfsson. 

Det här menar hon är en utmaning för demokratin, liksom en bidragande faktor till att så många flyttar från landsbygden till storstadsregionerna. Något som knappast hjälper kompetensförsörjningen i Norrland. 

– Här tror jag att koalitionen kan bidra med två viktiga delar. För det första behöver vi stärka kunskapsläget. Idag präglas inte minst ungdomsforskningen av ett storstadsfokus där unga i landsbygder ofta glöms bort. Den andra nyckeln är att samverka och få saker att hända, fortsätter Maja Adolfsson.

Under hösten kommer hon att presentera färska resultat från sin studie ”Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd”. 

Öppen workshop i oktober

Koalitionens tredje träff äger rum 27 oktober under den digitala konferensen Social Innovation i Norr.


– Då kommer vi att hålla en öppen workshop där alla som är nyfikna på, eller har förslag och idéer rörande ungas samhällsengagemang är välkomna att anmäla sig, berättar Anna Sandström Emmelin.

Några frågor som kommer att diskuteras vidare är den rådande urbana normen och bristande tillgången till samhällsservice som gör att unga som bor på landsbygden ofta känner press på sig att flytta. Trots att många känner stolthet över hemorten och vill vara kvar. 

Förhoppningsfull inför framtiden

Sista mötet ägnas åt att bena ut vilka insikter deltagarna har fått och hur arbetet kan tas vidare, antingen gemensamt eller i mindre konstellationer. Det finns inget tvång att fortsätta, men gott om förhoppningar.

Matilda Söderberg, ungdomskonsulent i Dorotea kommun, är en av dem som ser fram emot spännande och lärorika träffar under hösten. Hon var själv inte engagerad tidigare och ser det framför allt som en utmaning att nå fram till dem som kanske inte känner att de har något lokalt sammanhang. Till exempel äldre unga som varken går i skolan eller har ett jobb. 

– Jag tror att det är viktigt att engagera sig för att få göra sin röst hörd, känna att man kan påverka den plats man bor på och sina livsvillkor, oavsett om det gäller politik eller synpunkter på en fotbollsplan. Ungdomarna är trots allt framtiden och de som kommer styra samhället sedan.

Vill du delta i diskussionen?

Läs mer och anmäl dig till konferensen Social Innovation i Norr
 

Deltagare i koalitionen

• Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka
• Coompanion
• Hela Sverige ska leva 
• Meän Ääni
• Mötesplats Social Innovation (vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet)
• Norrbottens kommuner
• Region Västerbotten
• Rädda Barnen
• Sverok
• Umeå kommun
• Umeå universitet
• Vilhelmina Folkets Hus
• Youth Up North
• Örnsköldsviks kommun

Vill du veta mer? Kontakta

Annika Nordstrand
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 83

Youth Up North

Projektet Youth Up North drivs av föreningen Youth 2030 Movement i samarbete med Arjeplog, Boden och Dorotea kommun. Målet är att främja ungas initiativ, inflytande och delaktighet för en levande lands­bygd i Norrland. Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse. 

Nyfiken? 
Läs mer om Youth Up North