"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-04

Ny sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

NYHET En mekanism för hur sjukdomen ALS utvecklas har upptäckts vid Umeå universitet. Det handlar om att klumpar av proteiner med en felaktig struktur smittar andra proteiner, som då också får en sjuklig form. Det visas i en ny avhandling. Upptäckten kan öppna för framtida utveckling av läkemedel.

– Vi har kunnat identifiera två olika typer av proteinklumpar med olika struktur och spridningsförmåga. Den ena typen gav upphov till ett aggressivare sjukdomsförlopp vilket visar att dessa klumpar är drivande vid utveckling av ALS-sjukdom, säger Johan Bergh, läkare och doktorand vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet.

Tillsammans med ALS-gruppen vid Umeå universitet har Johan Bergh utvecklat en metod att undersöka proteinklumpar som bildas vid sjukdomen ALS, Amyotrofisk lateralskleros. Med denna nya metod har man sedan kunnat identifiera de speciella proteinklumpar som är drivande i uppkomsten av ALS.

Det protein man har siktat in sig på är Superoxid dismutas-1, SOD1. Det har länge funnits kunskap om att mutationer i det proteinet kan ge upphov till ALS. Forskarlagets mål var att undersöka på vilket sätt proteinet bidrar till sjukdomen.

Inom flera sjukdomar som angriper nervsystemet, till exempel demenssjukdomarna Alzheimers och Parkinsons sjukdom, visar nya studier att vissa proteiner antar en sjuklig struktur. "Felaktigt veckade" proteiner klumpar ihop sig och provocerar andra proteiner av samma sort att anta likadan struktur. På så sätt sprider sig sjukdomen steg för steg i nervsystemet.

– Med hjälp av den nya metoden har vi i försöksdjur visat och bekräftat att utvecklingen för ALS följer samma princip som för andra svåra nervsjukdomar. Proteinklumpar fungerar som en mall som friska proteiner fastnar på och gör att sjukdomen sprids, säger Johan Bergh.

I försöksdjuren har klumpar av SOD1-proteinet från såväl djur som från människa visat sig kunna framkalla ALS-sjukdom.

Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en dödlig nervsjukdom som i Sverige drabbar cirka 250 personer årligen. Trots att sjukdomen varit känd i över 100-år finns idag bara en bromsmedicin tillgänglig i Sverige.

– Med vår nya metod hoppas jag att det i framtiden kommer att gå att utveckla läkemedel som riktar sig specifikt mot att angripa dessa proteinklumpar. Förhoppningsvis kommer forskarlag som fokuserar på liknande sjukdomar ta sig an metoden. Vi är dock i en tidig fas, och att utveckla läkemedel är en mångårig process, säger Johan Bergh.

Johan Bergh är född och uppvuxen i Östersund. Han är utbildad biomedicinare och läkare vid Umeå universitet och har varit doktorand vid institutionen för medicinsk biovetenskap sedan 2010.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Johan Bergh
Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
Telefon: 070 – 335 11 83
E-post: johan.bergh@umu.se

Om disputationen

Fredagen 14 september försvarar Johan Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap, sin avhandling med den svenska titeln: Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar. (Engelsk titel: Structural investigation of SOD1 aggregates in ALS. Identification of prion strains using anti-peptides antibodies).

Fakultetsopponent: Docent Joakim Bergström, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för molekylär geriatrik, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Professor Thomas Brännström. Tid: Kl. 09.00. Plats: Biomedicinhuset, Major Groove, Umeå universitet