"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Ny skonsam teknik för mikrodialys

NYHET En helt ny teknik för att mäta med mikrodialys på organytorna istället för inne i organen beskrivs av Pernilla Abrahamsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 november.

Mikrodialystekniken används idag framför allt i experimentell och klinisk forskning för att kontinuerligt samla och mäta små mängder av substanser lokalt i en vävnad. Exempel på intressanta ämnen är glukos, laktat, pyruvat och glycerol.

Avhandlingen visar för första gången i litteraturen ett nytt sätt att mäta med mikrodialys genom att placera katetern på organets yta istället för att på traditionellt sätt placera den inne i vävnaden. Ingreppet blir därmed väsentligt mindre, risken för komplikationer minskar och det blir också möjligt att övervaka patienter efter operation. Ett delarbete visar att mätningar av bland annat laktat, glukos och glycerol på hjärtats yta avspeglar samma metabola förändringar som i hjärtmuskeln vid korta och långa perioder av syrebrist (ischemi). Motsvarande mätningar på leverns yta visar samma resultat som mätningar inne i leverns vävnad.

Ytmätningarna med mikrodialysteknik öppnar vägen till ny teoretisk förståelse om organens ämnesomsättning, men också nya möjligheter och användningsområden inom vården. Det kan vara ett komplement för att övervaka svårt sjuka patienter till exempel under och efter transplantation eller hjärtkirurgi. Eftersom det idag inte finns några katetrar som är helt lämpade för ytmätningar har en ny typ av kateter konstruerats och patentsökts i samband med avhandlingsarbetet.

Pernilla Abrahamsson är laboratorieingenjör och verksam vid enheten för anestesiologi och intensivvård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, där hon kan nås på mobil 070-373 74 72
e-post Pernilla.abrahamsson@anestesi.umu.se

Fredagen den 26 november försvarar Pernilla Abrahamsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln
Methodological aspects on microdialysis sampling and measurement. Disputationen äger rum kl 09.00 i hörsal Betula, by. 6M, NUS. Fakultetsopponent är professor emeritus Urban Ungerstedt, Karolinska institutet. Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37464