"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-26

Ny start för framgångsrik utbildning för utländska lärare

NYHET Den 1 oktober startar snabbspår för utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som för tredje gången erbjuder utbildningen.

Text: Per Melander

Det är sex lärosäten i Sverige som erbjuder snabbspår för lärare och Umeå universitet är det enda som erbjuder utbildningen på distans.

– Att erbjuda distansutbildning har visat sig vara ett framgångsrecept. Det gör att många nyanlända kan delta oavsett var de bor, säger Irene Sedlacek, samordnare vid Umeå universitet.

– Upplägget med distans ökar chansen för att locka deltagare som bor på andra orter än universitetsorter. Flyttar man till studierna är det risk att studenterna bor kvar där efter utbildningen. Distanslösningar gör att fler kan bo kvar på hemorten och ändå skaffa utbildning inom bristyrken, säger Kristina Palo, verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen.

Utbildningen omfattar 26 veckor och vänder sig till nyanlända lärare och förskollärare som är arabisktalande. Utbildningen består av en distansbaserad teoridel, praktik på skolor eller förskolor kombinerat med studier i svenska på deltagarnas hemorter. 

Umeå universitet har tillsammans med fem andra lärosäten planerat utbildningen och ordnar också praktikplatser på skolor och förskolor.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att anta deltagarna till utbildningen.

– Upplägget ger deltagarna en unik möjlighet att lära känna den svenska skolan i teori och praktik. En annan fördel med utbildningen är att det ger förutsättningar för att lära sig det svenska språket snabbare, kommenterar Irene Sedlacek, samordnare vid Umeå universitet.

Snabbspåret har erbjudits vid två tillfällen tidigare och totalt har 76 deltagare genomfört utbildningen. Genom snabbspåret är tanken att arbetsgivare lättare ska hitta lärare och förskollärare, som det råder stor brist på i dag.

– Vi behöver fler utbildade lärare och förskollärare i Sverige och det gäller därför att ta tillvara på den kompetens som många nyanlända har med sig. säger Kristina Palo, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen.

Umeå universitet är ett av sex lärosäten i landet som fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter att ta fram en gemensam utbildning som ska erbjuda nyanlända pedagoger en väg framåt för att de så snabbt som möjligt ska få svensk lärar- och förskollärarlegitimation.

Medier hälsas välkomna till introduktionen:

Tid: måndag 1 oktober klockan 13.00-13.30
Plats: Info-center i Universum, Umeå universitet

Kontakt:

Irene Sedlacekirene.sedlacek@umu.se, tel. 090-786 62 40