Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-10

Ny studentrapport om utmaningar i kommunikationsbranschen

NYHET Hur har kommunikationsbraschen förändrats och hur kommer den att se ut inom en snar framtid? Studenter på Magisterprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap försöker svara på de frågorna i en ny rapportsamling.

Text: Jonas Vågström

 

Det är en svår uppgift att försöka förutse hur en bransch kan påverkas av förändringar och utmaningar. Kanske speciellt för kommunikationsbranschen som kan sägas vara extra känslig för tekniska innovationer och trender. Men det är en uppgift som studenter på Magisterprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap har tagit sig an.

I varsin rapport granskar författarna olika delar av kommunikationsbranschen. De tar avstamp i branschens utmaningar för att försöka klargöra hur morgondagens kommunikation kan komma att se ut.

Överraskande resultat

Rapporterna sammanställdes under 6 veckor och flera av författarna överraskades av resultatet. Petra Olgarsson, som undersökt huruvida influencers kan förbättra den offentliga sektorns chans att kommunicera med unga, blev förvånad över att offentlig sektor inte målgruppsanpassar sina budskap mer än vad de gör, trots att möjligheten finns.

-De förlitar sig fortfarande till stor del på masskommunikation.

Sofia Hallberg som tittat närmare på vikten av gröna värden inom marknadsföring reagerade på ett liknande sätt till sina insikter.

-Jag blev förvånad över hur invecklat grön marknadsföring är trots att det ändå funnits i 30 år. 

Linnéa Forssell, som utforskat hållbarhetskommunikation i ett samhälle som eftersträvar FN:s globala mål men samtidigt suktar efter röda priser under Black Friday, förvånades också hon av sina resultat.

-Trots att kunskapen hos allmänheten är stor kring klimatfrågor och hur en kan agera bättre för miljön så känner sig en stor andel inte motiverade till att agera utefter det.

I Victoria Bertilssons rapport görs en djupdykning i hur den informella interna kommunikationen förändrats när traditionella arbetsförhållanden blev omkullkastade under pandemin 2020. Även hon blir lite ställd av vad hon kommer fram till.

-Jag blev förvånad över att det inte var fler verksamheter som hade väl beprövade sätt och rutiner för hur den informella kommunikationen skulle fungera och få utrymme. Vi har haft en pandemi i ett år och ändå famlar fortfarande många efter hur strukturen ska se ut.

I rapportsamlingen tillhandahålls underlag, tips och spaningar om hur delar av morgondagens kommunikation kan komma att se ut. Victoria Bertilsson och Manne Berggren Wiklund stod för formgivningen. 

Här kan ni ta del av hela rapportsamlingen