"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-15

Ny studie om teknikens betydelse för sexuell exponering och risktagande bland ungdomar på nätet

NYHET Vad anser ungdomar själva om sexuell exponering och risktagande på nätet? Vad har teknikens utformning för betydelse i sammanhanget? Detta har varit nyckelfrågor för forskarna Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg, Institutionen för informatik vid Umeå universitet, när de på uppdrag av Ungdomsstyrelsen har genomfört studien Om det privata i publika och digitala rum.

Under sex månader har Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg följt mer än 200 bloggar och därutöver intervjuat ett femtontal ungdomar i åldern 13 – 25 år för att kunna ge en bild av ungas syn på sexuell exponering på nätet. Studien har i dagarna publicerats som en del av Ungdomsstyrelsens rapport ”Se mig – Unga om sex och internet”.

Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg pekar i sin studie bland annat på det stora intresse som ungdomar har av att lägga ut bilder på sig själva på nätet. För många ungdomar idag är det en naturlig del av vardagen att representera sig själv på nätet i form av text och bild. Många av de bilder som unga menar är naturliga vardagsbilder uppfattas dock som sexuellt laddade och utmanande av vuxna. I studien resonerar forskarna kring kontextens betydelse och betraktarens ansvar för hur dessa bilder uppfattas, används och sprids.

Vidare anser forskarna Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg att enkelheten i teknikens utformning påverkar unga i deras val att visa upp sig på nätet. Enkelheten möjliggör snabb och potentiellt oreflekterad publicering, kopiering och global spridning.

Av studien framgår även att många väljer att interagera med teknik i privata och trygga miljöer så som hemmet. Att befinna sig i en trygg och privat miljö i kombination med att använda en teknik man behärskar och känner kontroll över påverkar hur tekniken används och upplevs. I den privata miljön framstår teknikens spridningseffekter inte fullt så omfattande och globala, och det privata upplevs därför inte fullt lika publikt. Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg menar att detta kan vara en förklaring till varför unga väljer att utsätta sig för risker på nätet.

Men även om det finns riskzoner och riskbeteenden menar Eva Ikonomidis Svedmark och Annakarin Nyberg att det inte finns någon anledning till oro. Studien visar nämligen att ungdomar har väl utvecklade strategier för hur de ska hantera oönskade kontakter och sexuella inviter på nätet.

Studien Om det privata i publika och digitala rum ingår i den aktuella rapporten ”Se mig – Unga om sex och internet”, utgiven av Ungdomsstyrelsen.
Ladda ner rapporten som pdf-dokument http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Se_mig.pdf

Kontaktuppgifter:

Eva Ikonomidis Svedmark, doktorand, Institutionen för informatik
Mobil: 070-666 39 32, e-post: eva.svedmark@informatik.umu.se

Annakarin Nyberg, Fil Dr, Institutionen för informatik
Mobil: 070- 6679425, e-post: aknyberg@informatik.umu.se
 

Redaktör: Mikael Hansson