"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-29

Ny styrelse för Dataföreningen

NYHET Stipendier, it-konferens och seminarier är delar av Dataföreningens verksamhet. Nu har man även en ny styrelse inför 2012 med personer från såväl Umeås it-företag som Umeå universitet och kommun.

Dataföreningen i Umeå har cirka 400 medlemmar och ordnar årligen nätverksträffar, it-konferenser samt delar ut stipendier till it-studenter.

Den nya styrelsen har följande ledamöter:Jan Olofsson, ordförande, Pejena AB (omval) Per Lundqvist, Egen verksamhet (omval)Ingela Isaksson, Komatsu Forest (omval) Fredrik Nilsson, Egen verksamhet (omval)Gunnar Skoglund, Umeå kommun IT (omval)Sören Berglund, Umeå universitet IT (omval)Lars Lindberg, Umeå Energi IT (omval)Robin Norrman, Umeå universitet och ProcessIT Innovations (omval)Kjell-Harald Karlsson, Egen verksamhet (nyval)Ingrid Westman, CodeMill (nyval) Magnus Karlsson, Knowit (nyval)Jan Långström, Umeå kommun IT (nyval)
Anja Axelsson, Umeå universitet, ITS (nyval)

En verksamhetsplan för 2012 har även antagits som bland annat utlovar en höstkonferens under rubriken Umeå IT-konferens. 2011 års konferens om öppenhet och samverkan blev mycket lyckad med över 125 deltagare.

Föreningen kommer även att dela ut stipendier till studenter. Fjolårets initiativ med att ge stipendium till två examensarbeten inom informatik och datavetenskap vid Umeå universitet får därmed en fortsättning.

Under det kommande året kommer man även att genomföra traditionella seminarier och nätverksträffar.

Bilden ovan: Dataföreningens lyckade satsning från 2011 får en fortsättning då man också under 2012 kommer att dela ut stipendier till framstående it-studenter. Bilden är från 2011 då Stefan Hedberg och Anna Georgsson hyllades för bästa kandidatuppsatser i Informatik respektive Datavetenskap. I mitten Dataföreningens ordförande Jan Olofsson.

Redaktör: Mikael Hansson