"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-09

Ny svensk Arktisambassadör

NYHET Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet, reste i början av Mars till Stockholm för att bland annat träffa Sveriges nya Arktisambassadör.

Text: Peter Sköld

Björn Lyrvall, som sedan 2017 varit Sveriges Arktisambassadör, utsågs i slutet av förra året till ny generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA). Vid symposiet 'Det arktiska samarbetet och utmaningarna för regionen' som arrangerades i Stockholm av riksdagens arktiska delegation den 3 mars presenterades hans efterträdare Louise Calais. Hon var tidigare enhetschef för Europakorrespondentenheten, som ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Symposiet inleddes av talman Andreas Norlén, därefter presenterade Jón Erlingur Jónasson från Islands UD det isländska ordförandeskapet i Arktiska Rådet 2019-2021, som havsmiljön, klimatförändringar, grön energi, befolkningens levnadsvillkor och ett stärkt Arktisk Råd. Louise Callais presenterade Sveriges arktispolitik där hon betonade att regeringen tar sin utgång i klimatfrågorna. Smältande havsisar, gas, olja och mineraler, fiske och farleder, ekosystemen, hållbarhet, och fred lyftes fram som centrala frågor. Ett större fokus fästs nu på säkerhetspolitiken, där Sverige värnar multi-laterala samarbeten och folkrätten. Louise Calais lade stor vikt vid forskningens betydelse, inte minst i internationella samarbeten, och slog fast att Arktispolitiken måste vara faktabaserad. Hon påpekade att Norrbotten och Västerbotten utgör Sveriges arktiska region och att ett nära samarbete i Norden tillsammans med ett ökat EU-engagemang är av stor vikt.

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47