"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-27

Ny teori ger detaljerad information om viktiga molekyler

NYHET Nils Norlin, Umeå universitet, har i sin avhandling utarbetat beräkningsmetoder och modeller för att få fram information om strukturen hos biomakromolekyler, t.ex. proteiner och DNA. Sådan information är viktig för att förstå vilken funktion dessa molekyler har i människokroppen och i naturen.

Genom att mäta hur energi överförs mellan färgämnen, i det här fallet kromoforer och fluoroforer, går det att studera hur bland annat proteiner och DNA-molekyler, ser ut och fungerar. Inom det forskningsprojekt Nils Norlin varit delaktig i, har forskarna vidareutvecklat den så kallade Försterteorin, som namngetts efter den tyske upphovsmannen Theodor Förster. I sin avhandling presenterar Nils Norlin en utökad Försterteori som är inriktad på hur de fluorofora molekylerna rör sig under den process då energi överförs mellan dem, en viktig del för att få ökad information om biomakromolekylers struktur. För att tillämpa den utvidgade Försterteorin har Nils Norlin studerat tidsförloppen för energiöverföring, något som vanligtvis sker på tidsskalan miljarddels sekunder (nanosekunder). För att vidare tolka och analysera experimenten med hjälp av den nya teorin har han använt omfattande datorsimuleringar.

Den molekylära information som Nils Norlin fått fram kan användas för att uppskatta avstånd mellan olika biomakromolekyler, men framför allt för att mäta avstånd mellan olika positioner i molekyler. Denna avståndsinformation ger kunskap om biomakromolekylers tredimensionella utsträckning. Mätförfarandet kan liknas vid en linjal som mäter avstånd på skalan miljarddels meter. Avhandlingen visar att den utvidgade Försterteorin ökar precisionen i de avstånd som ska mätas och gör det möjligt att studera strukturen hos biomakromolekyler. Metoden är ett komplement till de två stora strukturmetoderna kärnmagnetisk resonans, NMR, och röntgenkristallografi.

Fredagen den 5 juni försvarar Nils Norlin, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Extended Förster Theory of Electronic Energy Transport within Pairs of Reorienting Chromophoric Molecules". Svensk titel: Utvidgad Försterteori för elektronisk energitransport inom par av reorienterande kromofora molekyler. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal KB3A9, KBC-huset Umeå universitet.
Fakultetesoponent är professor Yehudi K. Levine, Debye Institutet, Utrecht Universitet, Nederländerna.

Läs hela eller delar av avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22471

Nils Norlin är född och uppvuxen i Luleå och flyttade 2004 till Umeå för forskarstudier.

Nils Norlin kan kontaktas via: Tel: 090-786 59 73
E-post: nils.norlin@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman