"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-19

Ny tidning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

NYHET Nu är den här! TN MAGASIN är en ny tidning från teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Den samlar nyheter inom forskning, utbildning och samverkan.

Tidningen riktar sig till både anställda och en bred allmänhet och kommer ut med två till tre nummer per år. Tidningen finns i läsvänligt format på datorn men går också att ladda ner och skriva ut på papper.

Redaktionen består av informatörerna Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh vid fakultetskansliet.

TN MAGASIN ersätter tidigare fakultetsbroschyr.

– Med det här upplägget får vi mycket bättre möjligheter att alltid ha en aktuell presentation av fakultetens utbildning och forskning. Eftersom den finns tillgänglig i pdf-format på fakultetens hemsida är det möjligt för vem som helst, att när som helst trycka upp det antal exemplar av tidningen man behöver för ett visst ändamål, säger Anders Lundin, kanslichef och ansvarig utgivare.

Ladda ner och läs!
http://issuu.com/teknatumu/docs/tnmag_nr1_2012?mode=window&backgroundColor=%23222222

Redaktör: Ingrid Söderbergh