"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-22

Ny tidskrift för utbildningsvetenskaplig forskning

NYHET Umeå School of Education lanserar en elektronisk tidskrift för utbildningsvetenskaplig forskning, Education Inquiry.

Tidskriftens redaktör, professor Per-Olof Erixon vid institutionen för estetiska ämnen, hoppas att Education Inquiry ska bli ett debattforum som utmanar konventioner och ifrågasätter förgivettagna uppfattningar inom fältet för utbildningsvetenskaplig forskning och lärarutbildning.
– Ordet ”inquiry” uttrycker ett sorts sökande, vilket passar för en tidskrift. som i första hand inte vill proklamera sanningar, utan som snarare önskar problematisera och vetenskapliggöra, säger Per-Olof Erixon.

Tidskriften har en lokal redaktion med forskare från Umeå universitet och en internationell redaktion, som består av internationellt erkända forskare med erfarenheter från andra tidskrifter. De utgör inte enbart en sorts garant för tidskriftens kvalitet, utan ska även vara verksamma som granskare av ett antal artiklar per år.

Artiklarna i tidskriften är uteslutande på engelska och författarna är forskare från hela världen inom en mängd olika discipliner, och bygger på så kallad ”peer-review”, där forskare granskar varandras texter innan de publiceras.
– Tidskriften kommer att vara fullt tillgänglig och nedladdningsbar, både artikel för artikel och som ett hela nummer.

För mer information, kontakta:

Per-Olof Erixon090-7866436
Läs mer om Education Inquiry. (Sidorna är på engelska.)