"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-24

Ny timing-träning kan öka träffsäkerheten i golf och fotboll

NYHET Att öva upp din timing och rytmicitet kan göra dig till en pricksäkrare och stabilare golf- och fotbollsspelare. Det visar Umeåforskaren Marius Sommer, som under fyra veckor lät erfarna idrottare utföra specifika rytmiska rörelser i takt med en metronom.

Resultaten i hans avhandling visar att en förbättrad motorisk timing hos både kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå och hos erfarna manliga golfspelare leder till bättre precision, med tillhörande förändringar i motoriskt utförande, samt i hjärnans aktivitetsmönster relaterat till dessa utföranden.
– Resultaten är extra spännande eftersom både utövare och tränare inom de flesta idrotter understryker vikten av ”timing”, men ändå finns det få tidigare vetenskapliga studier om sambandet mellan motorisk timing och idrottsprestationer, säger Marius Sommer.

Träningsformen som hans avhandling undersöker skiljer sig från de traditionella grenspecifika övningar som idrottare normalt ägnar sig åt; under fyra veckor ägnade sig golf- och fotbollsspelare åt att träna upp sin timing och rytmicitet, där olika icke-idrottsspecifika rytmiska rörelser utförs i takt med en digital metronom. Trots deltagarnas långa erfarenhet och höga färdighetsnivå visade sig timing-träningen ha en positiv effekt både på hur väl golf- och fotbollsspelarna kunde träffa givna, fördefinierade mål, och på hur stabila deras prestationer var.

Förbättrad koordination i utförande

– När vi undersökte hur golfspelarna utförde golfswingen efter timing-träningen fann vi tydliga skillnader i relationen mellan och inom armarnas ledmoment och golfklubbans rörelser. Det här tyder på en förbättrad förmåga för motorisk planering och koordination, berättar Marius Sommer.

Motorisk planering kan beskrivas som det sätt vi organiserar, sekvenserar och kontrollerar våra handlingar på. Denna förmåga påverkas fortlöpande av vår förmåga till korrekt timing och rytm. Marius Sommer påpekar att man kan utveckla och träna förmågan att organisera motoriska handlingar i tid och rum genom idrottsspecifik träning, men det är inte tillräckligt för motorisk precision, därtill krävs optimal timing.

Ändrad underliggande hjärnaktivitet hos fotbollsspelare

Deltagarnas hjärnaktivitet under observation av en fotbollsspecifik uppgift observerades före och efter timing-träningen.  – Studier visar att hjärnans aktiveringsmönster inom områden som anses ha betydelse för att förstå, imitera och predicera andras rörelser (det så kallade spegelneuronsystemet) - är i princip lika, när vi ser en specifik motorisk uppgift utföras och när vi själva utför densamma, berättar Marius Sommer.Inom de här områdena fann vi, i motsats till jämförelsegruppen, att de timing-tränade fotbollspelarnas hjärnaktivitet minskade inom dessa delar av hjärnan. Timing-träningen verkar alltså göra den underliggande hjärnaktiviteten mer effektiv, vilket Marius Sommer också tror är den underliggande orsaken till de förbättrade fotbollsfärdigheterna. 
Tidigare vetenskapliga studier har visat att spegelneuronsystemets aktivering påverkas av träning och erfarenhet som är direkt relaterad till den uppgift som observerats, men ingen har tidigare påvisat att detta systems aktivering kan påverkas av träning (t.ex. timing-träning) som inte alls är relaterat till den motoriska uppgift som observerats (t.ex. en fotbollsövning).

Fakta om disputationen

Marius Sommer, institutionen för psykologi vid Umeå universitet, försvarar torsdagen den 27 mars sin avhandling med den engelska titeln Effect of timing training in golf and soccer players: skill, movement organisation, and brain activity. (Svensk titel: Effekten av timing-träning på golf- och fotbollsspelare: färdighet, rörelseplanering och hjärnaktivitet.) Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal Bt 102, Beteendevetarhuset vid Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Nicola Hodges från Motor Skills Laboratory, School of Kinesiology vid University of British Columbia.

Kontakta gärna:

Marius Sommer,institutionen för psykologi, Umeå universitet
E-post: marius.sommer@psy.umu.se
Tel: 070-37 40 180

Läs hela eller delar av avhandlingen

Pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall