"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-06

Ny turismutbildning vid Umeå universitet

NYHET I höst startar ett turismprogram vid Umeå universitet. Utbildningen är bred, med ämnen som företagsekonomi, historia och naturgeografi, och undervisar gör en av världens ledande turismexperter.

Turism omfattar inte bara fritidsresor utan också andra viktiga områden såsom affärs- och shoppingresor, samt besök i fritidshus och hos släkt och vänner. I Sverige växer näringen, och idag svarar turismen för ca 3,2 procent av bruttonationalprodukten och skapar runt 170 000 arbetstillfällen. Inte minst i Norrland anses turism skapa möjligheter för människor att försörja sig.

Turistdelegationen, den statliga myndigheten för turistnäringen, bedömer att utbildningsbehovet inom turism är stort. Vid Umeå universitet startar därför under hösten ett treårigt turismprogram, där ämnesbredden är unik för liknande program i landet. Nationalekonomi, företagsekonomi, historia och naturgeografi är bara några av ämnena som ingår. Utbildningen leds av den kulturgeografiska institutionen i samarbete med andra institutioner inom samhällsvetenskaplig, humanistisk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Lärare ledande expert

Under delar av höstterminen undervisas studenterna av en av världens ledande experter i fältet – professor C. Michael Hall. Han är ordförande för kommissionen för turism, fritid och global förändring inom den Internationella Geografiska Unionen, och arbetar vanligtvis vid institutionen för turism vid University of Otago, Nya Zeeland. Professor Hall har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, och mer än 30 böcker inom turismområdet. 

Ny bok om turism och fritidshus

Under hösten publicerar professor Hall dessutom en ny bok tillsammans med Dieter K. Müller, kulturgeografiska institutionen, i vilken ekonomiska och sociala effekter av fritidshusturism diskuteras. Bland annat ställs frågan huruvida fritidshus håller på att bli en exklusiv turismprodukt för få. Översatt heter boken ”Turism, mobilitet och fritidshus: mellan eliternas landskap och allemansrätt”. Medverkar gör också Bruno Jansson vid samma institution. Boken är den första internationella översikten av fritidshusturism sedan mer än 25 år. 

För mer information, kontakta:

Dieter K. Müllerdieter.muller@geography.umu.se
090-786 63 66

Bruno Janssonbruno.jansson@geography.umu.se
090-786 56 60

Redaktör: Camilla Nilsson