"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-28

Ny universitetsdirektör och förvaltningschef vid Umeå universitet

NYHET Lars Lustig efterträder den 1 juni Jan-Erik Ögren, Umeå universitets nuvarande universitetsdirektör som då går i pension. Samtidigt utses Siv Olofsson till ny förvaltningschef.

Jan-Erik Ögren har både varit universitetsdirektör och förvaltningschef. Till sitt stöd har han sedan 1 oktober 2006 haft Lars Lustig som biträdande universitetsdirektör. Nu renodlas rollerna till en universitetsdirektör och en förvaltningschef. Det innebär samtidigt att tjänsten som biträdande universitetsdirektör försvinner.

Universitetsdirektören har det högsta tjänstemannaansvaret när det gäller de administrativa delarna av universitetets kärnprocesser, det vill säga utbildning, forskning och samverkan. Det innebär bland annat ansvar för övergripande långsiktig och strategisk verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor, omvärldsbevakning, ansvar för remissarbete inom kärnprocessernas område, att vara den huvudsakliga kontakten på universitetsgemensam nivå gentemot regeringskansli, Högskoleverket, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och kommunerna i regionen i de frågor som rör utbildning och forskning, samt i övrigt stödja rektor och den övriga akademiska ledningens ledningsarbete. Universitetets ledning har som ambition att utveckla det administrativa ledarskapet så att de utåtriktade aktiviteterna separeras från arbetsuppgiften som ledare av förvaltningsprocessen.

Förvaltningschefen ska ha en tydlig inriktning mot administrativa och organisatoriska frågor, och där huvuduppgiften är att leda och vidareutveckla den administrativa verksamheten inom hela universitetet. Övriga uppdrag än de rent administrativa processerna skall även fortsättningsvis skötas av universitetsdirektören.

Lars Lustig, uppvuxen i Boliden, har arbetat vid Umeå universitet sedan år 2000. Han var under de sex första åren chef för StudentCentrum och har därefter varit biträdande universitetsdirektör. Innan han kom till Umeå arbetade han under flera år i Stockholm, bland annat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Vid sidan av detta har han också utrett högskolans tillträdesregler på regeringens uppdrag, lett Universitets- och högskoleförbundets nationella valideringsprojekt samt varit ordförande för Centrala studiestödsnämndens försäkringsråd.

Siv Olofsson har sedan 1989 varit chef för universitetsförvaltningens största enhet med 234 anställda, Under åren 2005–2008 har hon på halvtid ingått i Umeå universitets förvaltningsledning. Siv har haft ett flertal externa utvärderingsuppdrag, bland annat för HSV:s administrativa enheter, hon har hållit ett stort antal ledarskapsutbildningar och varit mentor i flera mentorprogram. Hon har också prisats för sitt chefsskap och utvecklingsarbete ett flertal gånger. År 2000 tilldelades hon juryns specialpris av tidningen Chef som ”Årets chef”. 2001 tilldelades hon utmärkelsen från Statstjänstemannaförbundet för förtjänstfullt utvecklingsarbete År 2002 presenterar hon Universitetsservice utvecklingsarbete vid EU:s kvalitetskonferens, med anledning av att hon hade utsetts som ett gott exempel inom Svensk Statsförvaltning. 2005 och 2006 erhöll Universitetsservice utmärkelsen Svensk Kvalitet enligt SIQ-modellen, vilket är ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Det var första gången som en enhet inom universitetsvärlden tilldelades priset.

Lars Lustig nås på: Tel: 090-786 97 97
 Mobil:073-620 50 01
E-post. Lars.lustig@adm.umu.se

Siv Olofsson nås på: Tel: 090-786 57 77
 Mobil: 070-676 57 77

E-post: siv.olofsson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg