"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-07

Ny universitetssjukvårdsenhet i norra Sverige

NYHET Allmänmedicin vid Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen har som första enhet i Norra sjukvårdsregionen, utanför Region Västerbotten, tilldelats status som universitetssjukvårdsenhet.

Text: Lena Åminne

- Detta mycket glädjande besked ser vi från Medicinska fakulteten som ett steg i akademiseringen av sjukvården i hela Norra sjukvårdsregionen. Vår förhoppning är att fler sjukvårdsenheter ska uppnå denna status, vilket säkrar den långsiktiga hållbarheten för läkarutbildningen på fyra studieorter och forskningssamarbetet inom Norrland, säger Marie Bixo, prodekan.

Universitetssjukvård infördes 2015 i ett nationellt avtal mellan svenska staten och de sju landsting/regioner inom vilka universiteten primärt bedriver läkarutbildning och medicinsk forskning. Inom Region Västerbotten finns sedan tidigare 23 Universitetssjukvårdsenheter.

Det är enheternas forsknings- och utbildningsverksamhet som bedömts enligt högt ställda kvalitetskrav på bland annat undervisning, vetenskap och samverkan, exempelvis forskningsvolym och bemanning. Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse bedömer verksamheten enligt, av Socialstyrelsen fastställda, minimikrav – och efter en prövning som innefattar extern sakkunnigbedömning – och har alltså nu beslutat tilldela Allmänmedicin Primärvården Jämtland Härjedalen status som Universitetssjukvårdsenhet.

Den framgångsrika ansökan initierades av Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin och allmänläkare vid Krokoms hälsocentral, och Göran Larsson, FoU-direktör Region Jämtland Härjedalen, i samråd med Anna Granevärn, primärvårdschef.

- Den medicinska fakulteten lyfter på hatten och gratulerar!