"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-11

Ny uppföljningsstudie om sena biverkningar efter strålbehandling

NYHET Personer som fått strålbehandling mot delar av hjärtat och brösten har ökad risk för hjärtkärlsjukdom och bröstcancer senare i livet. Det visar Anne Andersson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet fredag 20 maj.

Fram till mitten av 90-talet fick patienter med Hodgkins lymfom (tumör i lymfsystemet med ursprung i den blodbildande benmärgen, i dagligt tal: cancer i lymfsystemet) omfattande strålbehandling med stor chans till bot. Tidigare studier av dessa individer har visat en ökad risk för biverkningar av behandlingen senare i livet. Anne Andersson presenterar i sin avhandling studier baserade på 6 946 individer som fått Hodgkins lymfom mellan åren 1965 och 1995.

I samarbete med Uppsala universitet och Lunds universitet görs en uppföljande studie av långtidsöverlevare med Hodgkins lymfom, SHIP (Swedish Hodgkin Intervention and Prevention), för att ta reda på om det med ett särskilt uppföljningsprogram och prevention (behandling med mera) är möjligt att minska risken för sena biverkningar. Utifrån en kartläggning av riskprofilen erbjuds den enskilde individen riktade hälsobefrämjande åtgärder som t ex motivering till rökstopp, blodfett- och blodtrycksänkande behandling och mammografikontroller. Syftet är att minska risken för tex hjärt-kärlsjukdom och att hitta en eventuell bröstcancer i ett tidigt skede av sjukdomen.

Studierna visar bland annat att personer som fått strålbehandling mot delar av hjärtat och brösten har en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och bröstcancer senare i livet. Förhöjda blodfetter och strålbehandling som del av behandling mot Hodgkins lymfom har visat sig ge en ökad risk för hjärtkärlsjukdom hos dessa individer.

Anne Andersson är doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands universitetsjukhus. Kontakta henne gärna på 090-785 78 87 070-673 46 88
anne.andersson@onkologi.umu.se

Fredag 20 maj försvarar Anne Andersson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Late effects after treatment of Hodgkin’s lymphoma (svensk titel: Sena biverkningar efter behandling mot Hodgkins lymfom).
Disputationen inleds klockan 9.00 i Bergasalen, by. 27, NUS. Opponent är överläkare och medicine doktor Harald Holte, Oslo, Norge. Huvudhandledare: Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43287

Redaktör: Bertil Born