"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-26

Ny upplaga av boken Skolpolitik

NYHET Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Dessa frågor diskuteras i Maria Jarls och Linda Rönnbergs bok Skolpolitik.

En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och regering utan också om lärares och rektorers dagliga arbete i skolan.

Skolpolitiken formas på olika nivåer i skolsystemet. Lärare och rektorer är nyckelaktörer i dessa processer, men även politiska partier, lärarförbunden och ministrar har viktiga roller.

Fyra skolpolitiska teman

Boken fokuserar på fyra skolpolitiska teman

  • makten över skolan som organisation
  • skolans innehållsliga uppdrag
  • makten över lärare och rektorer
  • granskningen av skolans verksamhet

I den nya andra upplagan har författarna reviderat samtliga kapitel utifrån de senaste årens skolpolitiska beslut.
– Eftersom skolpolitiken förändrats snabbt och skola och utbildning varit föremål för omfattande politiska reformer de senaste åren känns det både viktigt och roligt att vi har gjort en genomgripande uppdatering av hela bokens innehåll, kommenterar Linda Rönnberg.

Den andra upplagan innehåller dessutom ett helt nytt avsnitt om det politiska spelet om lärarlegitimationerna.

Boken vänder sig till studenter på lärar- och rektorsutbildningar, till verksamma rektorer och lärare, men också andra läsare med intresse för skolpolitik.

För mera information, kontakta gärna:

Linda Rönnberg, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitetTelefon: 090-786 65 13
E-post: linda.ronnberg@umu.se
Hemsida

Beställ boken via förlag

Redaktör: Maja Bonta