"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-18

Ny utbildning i dokumentärfotografi

NYHET Trots att det talas om dokumentärfotografiets renässans under 2000-talet så har det fram till nu saknats en utbildning med inriktning mot dokumentärfotografi.

Det dokumentära är på frammarsch inom populärkultur och samtidskonst och det talas om en renässans för det dokumentära uttrycket. Ändå har nästan all svensk utbildning inom det fotografiska området varit konstnärligt eller bildjournalistiskt inriktad.

I höst startar en ny utbildning vid Umeå universitet med inriktning på dokumentärfotografi. Den ettåriga utbildningen är teoretisk/metodisk och riktar sig särskilt mot fotografer, konstnärer, curatorer, lärare, musei- eller mediamänniskor; yrkesmänniskor som söker ett nytt perspektiv på sitt yrke och på tidigare utbildning. Också forskare och forskarstuderande som använder bilden som historisk källa har nytta av att fördjupa sina kunskaper om fotografi, bildteori och bildkultur i ett globalt perspektiv.

Förutom dokumentärfotografi berörs också andra sätt att dokumentera, t ex dokumentärfilm, dokumentära texter och blandformer mellan olika dokumentära medier.

För den som har en fil kand sedan tidigare ger utbildningen en breddmagisterexamen i dokumentärfotografi, men den kan också läsas som fristående kurser, A-kurs + B-kurs, eller ingå som en del i en pågående lärarutbildning eller programmet för museologi.

Läs mer på www.umu.se/kultmed/utbildning/dokfoto

För intervju eller ytterligare information kontakta

Kjell Engman Lundberg, Institutionen för kultur och medierTel: 090-786 62 64
E-post: kjell.engman-lundberg@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink