"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-24

Ny utvärderingsrapport om innovationsstöd på landsbygden

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom EUs landsbygdsprogram med fokus på jordbruk, trädgårds- och rennäring. Rutiner, regler, roller och genomförandeproblem vid införandet av EIP-Agri under dess första programperiod har undersökts av statsvetarna Anna Zachrisson, Therese Bjärstig och Katarina Eckerberg i en halvtidsutvärderingsrapport. Forskningen har genomförts i nära samverkan med handläggare på Jordbruksverket i syfte att löpande ge förslag till förbättringar, och föder nu in i Näringsdepartementets förslag till utformning av EIP-Agri i kommande programperiod.

I korthet ges förslag till förbättringar i själva ansökningsprocessen, då handläggningstiden är lång med många kompletteringar där också beslutskriterierna bör göras mer tillgängliga. Kopplingen till andra innovationssatsningar bör också förstärkas och målgruppen för och syftet med EIP-Agri måste även det förtydligas och kommuniceras mer strategiskt. Inför kommande effektutvärdering 2020-2021 förväntas forskarna undersöka om programmet bidragit till relevanta innovationer i relation till målen. Här krävs dock bättre datauppföljningar och förtydligande av mål och kriterier från berörda myndigheter för att det till fullo ska vara möjligt att systematiskt värdera sådana effekter.

Läs hela rapporten: https://www2.jordbruksverket.se/download/18.7466e23816cb50dcb90c4b98/1566548123310/utv2019_12a.pdf