"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-19

Ny vd för Uminova Holding

NYHET Rikard Olsson blir ny vd för Uminova Holding AB – Umeå universitets helägda holdingbolag. Han har närmast arbetat som utvecklingschef för Konftel i Umeå. Dessförinnan var han utvecklingschef på Laird Technologies i Kalifornien.

– Vi är mycket glada över att Rikard Olsson kliver in som vd. Med sina nationella och internationella erfarenheter från akademi och näringsliv kommer han att förstärka vårt innovationsstödjande system. Dessutom är det en stor fördel att han har erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat utomlands, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, och ordförande i holdingbolagets styrelse.

Uminova Holding AB säkerställer bland annat att kunskap och kompetens från Umeå universitet tas tillvara och kommersialiseras.
– Umeå universitet och företagen som bildas tack vare den forskning som bedrivs här, och de studenter som studerar här, är väldigt viktiga för regionens långsiktiga konkurrenskraft. Jag ser fram emot möjligheten att få vara med och bidra till utvecklingen av innovationsstödssystemet och ta tillvara på den enorma potential som finns, säger Rikard Olsson

Rikard Olsson, född 1979, är uppvuxen i Umeå och utbildad till civilingenjör i teknisk fysik vid Chalmers i Göteborg där han också tagit ut en teknologie licentiatexamen. Som doktorand arbetade han i ett projekt där han utvecklade en patenterad hårdvarulösning för världens största styrbara radioteleskop i Green Bank, West Virgina.

Mellan 2003 och 2004 arbetade han, parallellt med sina doktorandstudier som konsult på FOI i Linköping och fortsatte därefter på Laird Technologies, först som senior ingenjör i Stockholm och därefter som utvecklingschef i San Jose, Kalifornien. Sedan 2008 har Rikard Olsson arbetat som utvecklingschef för det Umeåbaserade företaget Konftel, där han ansvarat för utvecklingen av företagets nya konferenstelefoner.

Rikard Olsson börjar sin nya befattning under hösten 2013.

Pressbild av Rikard Olsson

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Olsson
Telefon: 070-594 12 12

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation
Telefon: 070-207 20 02

Om Uminova Holding AB

Uminova Holding AB är Umeå universitets helägda holdingbolag. Holdingbolagets övergripande uppdrag är att tillsammans med dotter- och intressebolag säkerställa ett funktionellt och effektivt akademinära innovationsstödsystem som ser till att kunskap och kompetens från Umeå Universitet tillvaratas och kommersialiseras.

Redaktör: Karin Wikman