"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-26 Uppdaterad: 2023-02-03, 13:21

Ny webb för forskning inom digital och experimentell humaniora

NYHET Forskningsinfrastrukturen Huminfra där Humlab ingår, tar nu fysisk form genom den webbaserade informationsplattformen huminfra.se. Webbplattformen sammanställer och länkar till befintliga digitala/e-vetenskapliga datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter utspridda över hela Sverige – resurser som den enskilde forskaren tidigare behövt lägga mycket tid på att identifiera och lära sig att använda.

Text: Sandra Lundström

– Nu blir det enklare för forskare att hitta rätt expertis och få en samlad bild av de resurser, material och utbildningar som finns inom digital humaniora i Sverige säger Coppélie Cocq, professor och biträdande föreståndare för Humlab samt tf biträdande föreståndare för Huminfra.

Humaniora är mångfacetterat och forskare använder flera olika angreppssätt, metoder och tekniker. Det inkluderar allt från ögonrörelse-mätning för att studera skolbarns läsutveckling, till AI-baserad bildanalys för att studera hällristningar, laserskanning och datoranimation av arkeologiska fynd, tester av Chat GPT, och studier av medeltida kartor som kombineras med registerdata över befolkningsstatistik. Dessa nya angreppssätt kräver också nya metoder och expertis.

Humlab vid Umeå universitet har funnits i över 20 år och varit drivande i utvecklingen av digital humaniora i Sverige. Det är därför med stor glädje som vi nu ser hur fältet stärks såväl nationellt som internationellt.

Konsortium av 12 lärosäten och organisationer

Huminfra är ett konsortium bestående av 12 lärosäten och organisationer i Sverige, eller noder, som de kallas inom infrastrukturen. Den betaversion av huminfra.se som sedan mitten av januari finns tillgänglig online innehåller till en början resurser från Lunds universitet och Umeå universitet. Under våren kommer den att fyllas på med resterande noders resurser, och beräknas vara komplett till sommaren 2023.

Samtidigt pågår arbetet med övriga verksamhetsdelar i infrastrukturen, så som utvecklandet av nya gemensamma, nationella utbildningar och förberedelser för ansökan om svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata, The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU).

– Humlab vid Umeå universitet har funnits i över 20 år och varit drivande i utvecklingen av digital humaniora i Sverige. Det är därför med stor glädje som vi ser nu hur fältet stärks såväl nationellt som internationellt genom Huminfra som nationell infrastruktur, säger Coppélie Cocq.

Om Huminfra

Huminfra är en svensk nationell infrastruktur som stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser. Huminfra leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och inkluderar 12 lärosäten och organisationer.

Huminfra finansieras av vetenskapsrådet.

De 12 noderna i konsortiet är:

 • Humanistlaboratoriet, Lunds universitet
 • Humlab, Umeå universitet
 • Digital humaniora, Linnéuniversitetet
 • Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora, Göteborgs universitet
 • Språkbanken Text, Göteborgs universitet
 • Språkbanken Tal, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Digital humanvetenskap, Stockholms universitet
 • KB-labb, Kungliga biblioteket
 • Riksarkivet
 • Centrum för digital humaniora, Uppsala universitet
 • Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
 • Digitalt laborativt centrum, Högskolan i Halmstad

En betaversion av den webbaserade informationsplattformen finns på: www.huminfra.se

På sociala medier

Huminfra finns på Linkedin, Twitter och Instagram.

Kontakt

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82