Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Coppelie Cocq

Coppelie Cocq

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Humlab Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Humanisthuset, HUMlab, Korridor A4, Rum: A 408 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 

Coppélie disputerade i ämnet samiska studier 2008 på avhandlingen Revoicing Sámi narratives. North Sámi storytelling at the turn of the 20th century (Sámi Dutkan, Umeå Universitet).

Hon bedriver forskning inom fokusområdet digitala praktiker . Hennes forskningsintressen är kulturella uttrycksformer, berättande och narrativitet (från muntligt till digitalt) samt kritiska studier i minoritets- och urfolksforskning. Etiska och metodologiska perspektiv på digital forskning är andra aktuella frågor i hennes forskning.

 

Aktuella forskningsprojekt

- Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap (FORMAS, 2019-2021)
Projektet fokuserar på språkliga landskap (språk på skyltar mm) i, Norrland. Syftet är att undersöka hur språk som de materialiserar i vår omgivning bidrar till att skapa offentliga rum. Med hjaäp av kvalitativa och kvantitativa metoder kommer vi att beskriva och analysera vilka språk som är synliga och vilka som inte är det, och relatera dessa resultat till demografiska, socioekonomiska och sprpkliga egenskaper på olika platser. Detta kommer att möjliggöra att förstå hur urbana och rurala miljöer skapas med hjälp av majoritets-, urfolk- och minoritetsspråk.

- iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 2018-2021)
Inom detta projekt undersöker Coppélie attityder mot digital övervakning samt olika praktiker kopplade till övervakning.

 

Urval av genomförda projekt:

- The Societal Dimensions of Sámi Research (Norges Forskningsråd, 2018-2020)
Detta projekt finansieras av Norges Forskningsråd och är placerat vid Tromsø Universitet. Det undersöker de samhällsvillkor som inramat produktionen av akademisk kunskap under olika perioder. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och det undersökta materialet omfattar forsknings- och samhällsrelationer i de nordiska länderna från Lappologi-tiden till nutid. 

Inom ramen för detta projekt studerar Coppélie förutsättningarna för samisk forskning i dagens samhälle med särskilt fokus på de villkor som det digitala medielandskapet, å ena sidan, och utvecklingen av fältet urfolksforskning å andra sidan.

- DISLIFE  (ERC, 2017-2018)
Coppélies forskning undersöker användningen av sociala medier och dess roll för personer med funktionshinder, t.ex. för aktivism, själv-representation och förhandling om auktoritet.

- Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter (FORMAS 2013-2016).
Inom detta projekt har Coppélie Cocq undersökt rollen som internet och digital teknik har för produktion och överföring av kunskap idag. Tack vare internet har möjligheterna för urfolk att kommunicera och uttrycka sin kultur ökat markant. Många berättelser får en spridning långt utöver vad som tidigare var möjligt. Digitala verktyg för att producera och reproducera folkloristiska genrer innebär ökade möjligheter för skapandet av nya traditioner och nya tolkningar.

- I Humlab-projektet Media Places studerade Coppélie Cocq samiska digitala miljöer och samspelet mellan online och offline kulturella uttrycksformer. Läs mer på: challengingtraditions.wordpress.com/my-research-project/

- Under perioden 2012- 2014 arbetade hon på ett projekt om berättelser om naturen, Naturen i narrativen - En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektiv (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Projektet resulterar bl.a. i ett bidrag till dagens miljödebatt med ett annat perspektiv, där traditionell kunskap står i fokus. Projektet tillför ett komparativt perspektiv där olika befolkningsgrupper får komma till tals och fokuserar på människan och hennes meningsskapande strategier.

Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Disparidades. Revista de Antropología, Departamento de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 2021, Vol. 76, (1)
Cocq, Coppélie
Sami research in transition: knowledge, politics and social change
Cocq, Coppélie
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
Journal of American Folklore, Vol. 133, (527) : 110-111
Cocq, Coppélie
Nordicom Review, De Gruyter Open 2020, Vol. 41, (2) : 179-193
Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; Samuelsson, Lars; et al.
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
Disability & Society
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
Washington: University of Washington Press 2019
Cocq, Coppélie; DuBois, Thomas A.
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 1-10
Cocq, Coppélie; Sullivan, Kirk P H
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 215-219
Sullivan, Kirk P.H.; Langum, Virginia; Cocq, Coppélie
Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir, Australian National University Press 2018 : 95-98
Cocq, Coppélie
Media International Australia: Incorporating Culture & Policy, Sage Publications 2018, Vol. 169, (1) : 21-31
Outakoski, Hanna; Cocq, Coppélie; Steggo, Peter
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 280-298
Cocq, Coppélie
Sápmi i ord och bild: en antologi. 2, Västra Frölunda: On Line 2017 : 528-543
Cocq, Coppélie
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
European Journal of Communication, Sage Publications 2017, Vol. 32, (2) : 131-150
Lindgren, Simon; Cocq, Coppélie
Narrative works, New Brunswick: Centre for Interdisciplinary Research on Narrative 2016, Vol. 6, (2) : 1-27
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 1 : 42-49
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
The Environment in the Age of the Internet: Activists, Communication, and the Digital Landscape, Open Book Publishers 2016 : 53-74
Cocq, Coppélie
Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 111-125
Cocq, Coppélie
Indigenous people and mobile technologies, New York: Routledge 2016 : 147-159
Cocq, Coppélie
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 540-553
Cocq, Coppélie
Journal of American Folklore, Vol. 128, (509) : 273-285
Cocq, Coppélie
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: 2015, Vol. 71 : 209-210
Cocq, Coppélie
Samiskt språkcentrum och Umeå universitet, institutionen för språkstudier 2015
Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; Belancic, Kristina; et al.
Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen 2014 : 183-190
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Västerbotten, Vol. 2 : 3-7
Cocq, Coppélie
Folklore, Estonian Literary Museum 2014, Vol. 57 : 80-100
Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 23, (4) : 22-29
Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-12
Cocq, Coppélie
Umeå: Västerbottens Museum 2014
Cocq, Coppélie; Heinerud, Jans; Larsson, Thomas B; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2013, Vol. 7, (1) : 98-100
Cocq, Coppélie
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 51-66
Cocq, Coppélie
Folklore: the journal of the Folklore Society, Routledge 2013, Vol. 124, (1) : 1-14
Cocq, Coppélie
Oral Tradition, Columbia, MO: Center for Studies in Oral Tradition 2013, Vol. 28, (1)
Cocq, Coppélie
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 17-32
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Rethinking Cultural Transfer and Transmission: Reflections and New Perspectives, Groningen: Barkhuis 2012 : 33-48
Cocq, Coppélie
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien 2010, Vol. 133
Cocq, Coppélie

Coppélie Cocq undervisar på grund-, avancerad och forskarutbildingnivå inom etnologi, samiska studier/minoritetsstudier samt digital humaniora, bl.a. om kulturarvsfrågor, etik, kvalitativa metoder, digital etnografi och andra digitala forskningspraktiker.