"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-13

Nya ansikten hos Externa relationer

NYHET Under hösten 2017 har vi fått flera nya medarbetare som tar med sig stor kunskap från olika verksamheter.

Katarina Henriksson
Katarina är känd för många av er som har haft kontakt med Externa relationer. Hon har jobbat här sedan november 2015, framför allt som koordinator för Co-op, och även med mötesplatser och samverkansinslag i utbildning. Katarina har tidigare haft en tidsbegränsad anställning men är tillsvidareanställd från och med den 1 januari 2018.

Jessica Larsson Svanlund
Jessica är kommunikatör och vikarierar för Malin Vikström som är tjänstledig till och med den sista februari 2018. Hon har tidigare jobbat som copywriter och journalist, och som kommunikatör på Designhögskolan och Sliperiet, som ansvarig för internkommunikationen på Umeå Energi och som ansvarig för internationella medierelationer på Umeå2014.

Anna-Lill Drugge
Anna-Lill är ny som samordnare inom samverkan på Externa relationer och kommer närmast från en forskartjänst på Vaartoe – Centrum för samisk forskning. Hon har en doktorsexamen i historia och stor erfarenhet av både lokala, nationella och internationella samverkansprojekt. Anna-Lill är också utbildad gymnasielärare i spanska och historia och har undervisat inom och utanför universitetet inom ämnesområdena urfolkshistoria, etnicitet och genus.

Folmer Bokma
Folmer är vårt nyaste tillskott på Externa relationer. Han vikarierar för Bodil Formark som är tjänstledig från sitt jobb som samordnare på Grants Office fram till slutet av augusti 2018. Folmer kommer ursprungligen från Nederländerna och närmast från en forskartjänst på institutionen för Ekologi, Miljö, och Geovetenskap på Umeå universitet. Han har stor erfarenhet av att skriva och bedöma ansökningar och är särskilt intresserad av att stötta yngre forskare.

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund