"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-19

Nya anslag från Vinnova för strategisk samverkan

NYHET Umeå universitet tar en aktiv del i det nationella arbetet med strategisk samverkan med hjälp av nya anslag från Vinnova. Fem olika projekt har fått finansiering.

– Vi kommer att arbeta tillsammans med andra svenska lärosäten för att utveckla vårt strategiska arbete med samverkan. Det övergripande målet är att vi genom att samverka med det omgivande samhället ska stärka kvaliteten i forskning och utbildning, och i våra samverkansparter. De områden som nu stöds av Vinnova är strategiska utvecklingsområden för Umeå universitet, säger Agneta Marell, vicerektor för forskning och innovation vid Umeå universitet.

Följande projekt har fått finansiering

Kreativa miljöer för interaktion och innovation

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur vi bygger och utformar dynamiska och interaktiva miljöer där kunskap utbyts, kompetenser möts och där nya idéer tillkommer och utvecklas. Målet är att miljöerna ska attrahera studenter, forskare från olika discipliner, näringsliv och offentlig sektor. Umeå universitet leder projektet i samarbete med Linköpings universitet. En viktig utgångspunkt tas i Sliperiets verksamhet.
Mer om Sliperiet

Samverkanssäkrade utbildningsprogram

Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för att systematiskt utveckla samverkansinslag i utbildningsprogram. På detta sätt ska man identifiera samverkansaktiviteter och samverkansinslag som stärker utbildningens kvalitet och relevans. Projektet leds av Malmö högskola i samarbete med Umeå universitet och Linköpings universitet.

Kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan

Projektet ska skapa en arena där nio svenska lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker forskning, utbildning och utveckling. KTH leder projektet i samarbete med Stockholms universitet, Mälardalens högskola Uppsala Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan i Jönköping, Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet.
Läs artikeln "Nio svenska lärosäten gör gemensam sak"

Strategisk utveckling av lärosätets samhällsutmaningsdrivna samverkansarbete

Projektet ska genom kartläggning och djupanalys konkretisera hur samhällsutmaningar ska och kan hanteras inom bredduniversitet för att stärka såväl nyttiggörande som forskning och utbildning. Projektet leds av Göteborgs universitet i samarbete med Umeå universitet och Linköpings universitet.

Designdriven digital direkttillverkning

Synergin mellan informationsteknik och tillverkande maskiner är på väg att revolutionera hur vi designar, tillverkar och distribuerar produkter och system. Den mest välkända trenden är 3D-skrivare och de förväntningarna som finns på dessa på konsumentmarknaden. Visionen för projektet är att bli nationell nod i Sverige och att Sverige tar en internationell position i världen inom digital direkttillverkning, att nuvarande industrier ska göra en effektiv anpassning till det nya och att en stark exportindustri ska växa fram. Projektet leds av Umeå universitet i samarbete med Linköpings universitet och i samverkan med industri.

Detta projekt har nu fått planeringsbidrag för att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Utlysningen är en del i regeringens satsning på strategiska innovationsområden. Bakom satsningen står Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs artikeln "3D-skrivare kan bli svensk framtidsindustri

Universitetsledningen är strategiskt ansvariga för samtliga projekt.

Redaktör: Karin Wikman