"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-03

Nya anslag på 152 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet delar ut 152 miljoner kronor till 42 forskningsprojekt vid Umeå universitet inom Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, samt Utbildningsvetenskap.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  • Området Humaniora och samhällsvetenskap tilldelas 47 013 700 kronor, vilket ger en femteplats bland svenska lärosäten.
  • Området Medicin och hälsa tilldelas 42 000 000 kronor, vilket ger en femteplats bland svenska lärosäten.
  • Området Naturvetenskap och teknik tilldelas 55 953 000 kronor, vilket ger en sjundeplats bland svenska lärosäten.
  • Området Utbildningsvetenskap tilldelas 7 125 000, vilket ger en åttondeplats bland svenska lärosäten.

Här finns kontaktuppgifter till forskarna:Umeå universitet personalkatalog

Humaniora och samhällsvetenskap

Alf Arvidsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaperMuntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft:
6,4 miljoner för 2017–2019

Thomas Aronsson, HandelshögskolanProjekttitel Social status, sociala preferenser och ekonomisk politik:
5,4 miljoner kr för 2017–2020

Xavier de Luna, HandelshögskolanStatistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa:
4,2 miljoner kr för 2017–2020

Rikard Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historiaDe sociala nätverkens ekonomiska geografi:
4,2 miljoner kr för 2017–2020

Johan Eriksson, Institutionen för integrativ medicinsk biologiDen tysta delen av arbetsminnet:
4 miljoner kr för 2017–2020

Görel Granström, Juridiska institutionenOffer för rasism:
4,5 miljoner kr för 2017–2020

Simon Lindgren, Sociologiska institutionenSociala medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet:
3 miljoner kr för 2017–2020

Magnus Lindmark, Institutionen för geografi och ekonomisk historiaFörutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970–2015:
7,4 miljoner kr för 2017–2020

Helena Pettersson, Institutionen för kultur- och medievetenskaperSvensk humaniora och internationaliseringens utmaningar. En kulturanalys av incitament, hinder och lärandeprocesser:
4,5 miljoner kr för 2017–2020

Nora Räthzel, Sociologiska institutionenKooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering? En studie av hur tid, rum, sociala relationer och diskurser produceras i kooperativ i Sverige, Storbritannien och Spanien:
3,4 miljoner kr för 2017–2020

Medicin och hälsa

Michael Dimitriou, Institutionen för integrativ medicinsk biologiEffekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning:
2,8 miljoner kr för 2017–2020

Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskapEffekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Benoni Edin, Institutionen för integrativ medicinsk biologiSensorisk information för motorisk kontroll hos människan:
4 miljoner kr för 2016–2020

Helena Forsblad-D’elia, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinLongitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Lars Forsgren, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskapPresymtomatiska biomarkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism:
4 miljoner kr för 2016–2019

Maréne Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskapUtforskande av signalvägar som regleras av Transforming Growth Factor Beta och TRAF6 i prostatacancer:
4 miljoner kr för 2016–2019

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaperMolekylärepidemiologiska studier av gliom och lymfom:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Margareta Norberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinVisualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom – en RCT inbäddad i rutinsjukvård i Västerbotten – VIPVIZA:
4 miljoner kr för 2017–2020

Peter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringStudier för att förbättra frakturprevention hos äldre med fokus på den högre risken för fraktur hos kvinnor:
4 miljoner kr för 2017–2020

Andre Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringMäta och förbättra muskelfunktion hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): Varför är det viktigt och hur ska det göras?:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Lina Schelin, Handelshögskolan, Enheten för statistikFörbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder
6 miljoner kr för 2017–2020

Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologiEn evolutionärt konserverad mekanism för reglering av bakteriens sekretion av virulensfaktorer: identifiering av målprotein för framtida virulensfaktorspecifika antagonister:
2,7 miljoner kr för 2017–2019

Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskapTidig detektion av cancer i bukspottkörteln:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysikFunktionell och strukturell karaktärisering av gram-positiva typ 4 sekretionssystem:
3 miljoner kr för 2017–2020

Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysikMediatorkomplexets funktion i eukaryot transkriptionsreglering:
3,1 miljoner kr för 2017–2020

Jean-Francois Boily, Kemiska institutionenKemi inom mineralbundna vattenfilmer:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Gert Brodin, Institutionen för fysikPlasmor med hög täthet – modellutveckling, ickelinjär dynamik och tillämpningar:
4,2 miljoner kr för 2016–2020

Anders Byström, Institutionen för molekylärbiologitRNA biosyntes i jäst:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Victor Falgas-Ravry, Institutionen för matematik och matematisk statistikExtremala problem för hypergrafer och diskrepans:
2,8 miljoner kr för 2017–2020

Aleksandra Foltynowicz Matyba, Institutionen för fysikPrecision Fouriertransformspektroskopi med optiska frekvenskammar:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanikHur överlever träden vintern?:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologiAnalys av regulatoriska nätverk i en bakteriell patogen:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Jan Karlsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapKlimatets påverkan på källor och fällor för växthus gaser i sjöar på höga latituder:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Jan Larsson, Institutionen för molekylärbiologiKromosomala genregleringssystem:
3,1 miljoner kr för 2017–2020

Johannes Messinger, Kemiska institutionenHopsättnings- och funktionsanalyser av vattenspjälkningskomplexet i fotosystem II:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Jyri-Pekka Mikkola, Kemiska institutionen
Hydratiserade joniska vätskor och jonvätskeblandningar: från kemisk energilagring och CO2kemikalier till processering av biomakromolekyler:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Karina Persson, Kemiska institutionenSammanfogning av bakteriella ytproteiner – en ny "donor-strand" mekanism?:
3 miljoner kr för 2017–2020

Åsa Strand, Institutionen för fysiologisk botanikReglering av cellens energimetabolism:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Johan Trygg, Kemiska institutionenIntegrering av stora komplexa data – från vingård till vin:
3,2 miljoner kr för 2017–2020

László Veisz, Institutionen för fysikDiffraction med relativistiska elektroner:
3 miljoner kr för 2017–2020

Utbildningsvetenskap

Rickard Danell, Sociologiska institutionenHandledarens och forskningsmiljöns betydelse för doktorandens avhandlingsskrivande och framtida forskarkarriär: En longitudinell studie av samförfattarskap, könsskillnader och kumulativa fördelar:
2,3 miljoner kr för 2017–2019

Christina Wikström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapPerspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och praktik:
4,9 miljoner kr för 2017–2020