"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-23

Nya biträdande och ställföreträdande prefekter på Arkitekthögskolan

NYHET Ledningsorganisationen på Arkitekthögskolan är förstärkt. Dekanus har utsett universitetslektor Anna Croon Fors till biträdande prefekt på halvtid och universitetsadjunkt Amalia Katapodis till ställföreträdande prefekt.

Anna Croon.

Arbetsfördelningen innebär att rektor även fortsättningsvis har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, det vill säga personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.

Ett antal arbetsuppgifter kommer att delegeras från Ana Betancour, skolans rektor, till universitetslektor Anna Croon Fors. Samordning av den administrativa verksamheten blir en prioriterad arbetsuppgift för henne i rollen som biträdande prefekt. Anna fortsätter även som föreståndare för Umeå centrum för genusstudier på halvtid.

Amalia Katapodis går in som ställföreträdande prefekt. Hon är universitetsadjunkt på Arkitekthögskolan och har arbetat på skolan sedan 2015. En ställföreträdande prefekt träder in i prefektens ställe om denne skulle vara förhindrad att agera som prefekt.

Amalia Katapodis.

Arkitekthögskolan har under 2016 genomgått ett utvecklingsarbete avseende verksamhet och arbetsmiljö. Inom utvecklingsprojektets ram har en utvecklad ledningsorganisation skapats med syfte att stärka ledning och styrning vid Arkitekthögskolan. Ett led i detta är att dekanus vid beslutsmötet den 23 januari utsåg biträdande och ställföreträdande prefekter för perioden 170101 – 170630.

Alla institutioner vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet har samma slags ledningsorganisation.

Om arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur.

www.arch.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh