"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-16

Nya boken i entreprenöriellt lärande ute

NYHET Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg är författare även till den andra boken om Entreprenöriellt lärande. Boken utgår ifrån praktiker och kopplar det till teorier om lärande.

I boken "Entreprenöriellt lärande - i praktik och teori" beskrivs ett antal episoder som sätter entreprenöriellt lärande i fokus, varefter pedagogernas reflektioner synliggörs genom dialoger. Avsikten med boken är att koppla praktik till teori och förklara entreprenöriellt lärande i skenet av olika teorier om lärande, undervisning och mellanmänsklig interaktion samt ge möjligheter för läsaren att diskutera och analysera episoderna och sätta dem i relation till den egna undervisningen.
Författarna Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Per-Gunnar Hallberg, universitetsadjunkt, Eva Leffler, fil.dr i pedagogiskt arbete och Gudrun Svedberg, fil.dr i pedagogiskt arbete är samtliga verksamma vid Umeå universitet inom området entreprenöriellt lärande.

Läs mer om boken