"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-12 Uppdaterad: 2022-11-10, 09:55

Nya Cancerfondsmiljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att bevilja 57 miljoner kronor till cancerforskning vid Umeå universitet. Sammanlagt har Cancerfondens forskningsnämnd beslutat att dela ut 709 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på elva lärosäten runt om i landet.

Text: Ola Nilsson

Vid Umeå universitet har följande forskare och projekt beviljats medel.

 • Sofie Degerman
  DNA methylation as a tool to personalize the treatment of T-cell malignancies
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Teresa Frisan
  Microenvironment modulation by bacterial genotoxin-induced senescence in infection, inflammation and cancer
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 600 000 kr

 • Vasili Hauryliuk
  Sensing amino acid starvation: the battleground between cancer and immunity
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Erik Johansson
  Cancerrelaterade förändringar hos DNA Polymerase epsilon och genominstabilitet
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 2 000 000 kr

 • Erik Johansson
  Genominstabilitet när två replikationsgafflar möts vid ett enkelsträngat DNA-brott
  Utökat stöd. 2021-01-01 - 2023-12-31,
  3 år x 2 500 000 kr

 • Maréne Landström
  Targeting the oncogenic TGFbeta -TRAF6 signaling pathway - a novel cancer treatment strategy and drug development program
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 500 000 kr

 • Jan Larsson
  Kromosomala omlagringar, epigenetisk respons och genexpression
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Richard Lundmark
  Suppression of metastasis through maintenance of cell surface integrity
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Karin Nylander
  Studies of squamous cell carcinoma of the mobile tongue, focusing on age of patients and early changes in blood and clinically normal tongue contralateral to the tumour
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Richard Palmqvist, Richard
  Palmqvist, Richard - The intestinal microflora in clinical outcomes of colorectal cancer
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 500 000 kr

 • Jenny Persson
  Cellular adaptive mechanisms of cancer metastasis and novel therapeutic strategies
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Anna Rosén
  Direct information to at-risk relatives - A randomized controlled trial of healthcare-assisted versus family-mediated information on hereditary cancer risk and prevention
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Sun Nyunt Wai
  Role of secreted bacterial factors in modulation of host cell signaling and in carcinogenesis
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Bethany van Guelpen
  Colorectal cancer etiology; integrating lifestyle-related data, biomarkers and tumor profiling, with a focus on systemic and local immune responses
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Anders Widmark
  Randomised study comparing 177Lutetium versus Docetaxel, in high volume metastatic Hormon Sensitive Prostate Cancer in PSMA positive patients, and validation of PSMA.
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 1 000 000 kr

 • Jonas von Hofsten
  In vivo evaluation of rhabdomyosarcoma progression in genetic models
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Daniel Öhlund
  Targeting Tumor-Stromal Interactions in Pancreatic Cancer
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

 • Kjell Bergfeldt
  Planeringsgrupp för stöd till utveckling av svensk strålbehandling
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2022-12-31, 2 år x 75 000 kr

 • Pernilla Wikström
  Translationell prostatacancerforskning i Sverige
  Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2021-12-31, 1 år x 100 000 kr

Till nyhet på Cancerfondens webb