"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-10

Nya datorsimuleringsmetoder av vatten

NYHET Ken Åman beskriver i sin avhandling nya metoder som bland annat kan leda till ökad förståelse för hur vatten beter sig utanför cellmembran, men även till större insikt i problematiken hur man skapar kontrastrikare bilder i sjukhusens magnetkameror.

Utifrån nya, egenutvecklade datametoder beskriver Ken Åman, kemiska institutionen, hur en populär experimentell metod tolkar hur vatten påverkas av sin omgivning i två viktiga biofysikaliska system. Detta är grundforskning som också har medicinska kopplingar.

Det ena systemet som analyserats är metalljoner i vattenlösning något som är viktigt i den grundläggande förståelsen för hur man kan skapa mer kontrastrika bilder i de magnetkameraundersökningar som utförs på sjukhusen.

Det andra systemet är lipiddubbelskikt i vattenlösning som är viktigt för att öka den grundläggande förståelsen för hur kroppens cellmembran fungerar. Avhandlingens tema behandlar hur beräkningsmodeller kan användas som förklaring av experiment utförda med en speciell mätmetod som förkortas NMR och på svenska heter kärnmagnetisk resonans. Detta är samma metod som används vid medicinska magnetkameraundersökningar.

Fredag den 14 januari 2005 försvarar Ken Åman, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling i biofysikalisk kemi med titeln Water Relaxation Processes as Seen by NMR Spectroscopy Using MD and BD Simulations. Svensk översättning av titeln: Vattenrelaxationsprocesser som det ses i NMR-spektroskopi genom att använda MD- och BD-simuleringar.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal KB3A9 i KBC-huset. Fakultetsopponent är Arnold Maliniak, professor i fysikalisk kemi vid Stockholms universitet.

Ken Åman är uppvuxen i Glommersträsk och bosatt i Umeå. Ken nås på:Tel: 070 – 236 90 42
E-post: ken.aman@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg