"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-09

Nya dekaner på teknisk-naturvetenskaplig fakultet

NYHET I dag har rektor har fattat beslut om nya dekaner vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Professor Mikael Elofsson utses till dekan och professor Sara Sjöstedt de Luna utses till prodekan. Dekanernas mandatperiod är 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Text: Ingrid Söderbergh

Sara Sjöstedt de Luna och Mikael Elodsson. Foto: Mattias Pettersson

– Det känns mycket hedrande och jag ser fram emot ett spännande uppdrag, säger Mikael Elofsson, professor på Kemiska institutionen och ny dekan.

Vad är högst prioriterat för dig att börja arbeta med?

– Ett första steg är förstås att sätta mig in i hela fakultetens verksamhet och hur de olika institutionerna arbetar. Organisation och finansiering av forskningsinfrastruktur är ett komplicerat och mycket viktigt område där det finns mycket som måste göras inte minst när det gäller lokal och nationell samverkan, säger Mikael Elofsson.

Valförrättare på kollegiet var Anders Lundin, kanslichef, och Ulf Sandqvist, forskningssamordnare. Foto: Ingrid Söderbergh

I onsdags hölls fakultetskollegium vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Kollegiet valde då en ny fakultetsnämnd och det hölls en rådgivande omröstning gällande ny dekan samt prodekan. I dag har rektor fattat beslut i linje med kollegiets val.

324 av fakultetens anställda var röstberättigade och 88 personer gick till valurnan. Det betyder att valdeltagandet var 27,2 procent.

Vid förra valet var valdeltagandet 15,3 procent.

Avgående dekaner är Åsa Rasmuson-Lestander (dekan) och Staffan Andersson (prodekan).

Dekaner och fakultetsnämnd:

Dekan
Mikael Elofsson, Professor, Kemiska institutionen

Prodekan
Sara Sjöstedt de Luna, Professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Lärarrepresentanter
Johanna Björklund, Lektor, Datavetenskap
Karolina Broman, Lektor, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jan Larsson, Professor, Molekylärbiologi
Johan Olofsson, Lektor, Ekologi, miljö och geovetenskap
Martin Rosvall, Lektor, Fysik

Gruppsuppleant
Thomas Degn, Lektor, Designhögskolan

Vilande suppleant
Hannele Tuominen, Lektor, Fysiologisk botanik
Christoffer Boman, Lektor, Tillämpad fysik och elektronik