"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-17

Nya fondmiljoner till prostataforskning

NYHET Prostatacancerforskningen vid Umeå universitet får ett tillskott från Prostatacancerfonden.

2019 beviljades drygt tre miljoner kronor till projekt vid Umeå universitet och tre av dem bedrivs vid institutionen för medicinsk  biovetenskap.

De forskargrupper vid institutionen som beviljats medel är

Maréne Landström, 600 000 kr. Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.

Marie Lundholm, 300 000 kr. Immunprofilering av exosomer: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?

Pernilla Wikström, 650 000 kr. Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av prostatacancer.