"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-10

Nya föreståndare vid Vaartoe

NYHET Krister Stoor och Lena Maria Nilsson har av dekan Åsa Karlsson Sjögren vid humanistiska fakulteten, utsetts till ny föreståndare, respektive ny biträdande föreståndare, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Text: Per Melander

"Det är härligt" svarar Krister Stoor när han får frågan om hur det känns att få förtroendet som ny föreståndare.

– Det är med stor ödmjukhet som jag ser fram emot att ta detta ansvar och jag hoppas kunna verka som länk mellan det samiska samhället och den akademiska miljön, säger Krister Stoor.

– Precis som Krister ser jag verkligen fram emot att få jobba mer med samiska frågor. Och jag hoppas att mina erfarenheter av medicinsk forskning ska kunna bidra till att bredda Vaartoes verksamhet, säger Lena-Maria Nilsson.

Båda påpekar vidare hur Umeå universitet är ett arktiskt universitet på samisk mark. Där Vaartoes roll är att synliggöra och lyfta samisk forskning och samiska frågor i denna miljö.

– Just nu är Humanistiska fakulteten motor i den samiska forskningen vid Umeå universitet. Vår vision är att bredda engagemanget över alla fakultetsområden. Vi kommer därför att utlysa nya tjänster med forskningsledare från alla fakulteter och en postdok, säger Krister Stoor.

– Vi skulle också önska att universitetet utnyttjade den kompetens som finns vid Vaartoe bättre, när det gäller undervisning. Alla studenter vid Umeå universitet borde ha baskunskaper om samiska frågor i relation till sitt ämnesområde, säger Lena-Maria Nilsson.

Text: Per Melander

Fakta

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur man arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar man den samiska forskningen.

Vaartoes uppdrag är att samordna och initiera forskning i och om Sápmi. Med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar man en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Läs mer på vaartoe.umu.se