"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-26

Nya former och rutiner för beredskap inom IT (nät- och serverdrift) vid Umeå universitet

NYHET Som ett led i effektivisering, kostnadsbesparing och prioritering inom IT-området har beredskapen sett över. Efter att ha vägt olika upplägg mot varandra och med hänsyn till verksamhetens behov har tf. förvaltningschef beslutat om en förändring av beredskapens omfattning.

Förändringen innebär en begränsning av beredskapen jämfört med tidigare. Från och med 1 juli 2013 finns beredskap enligt nedan:

Mån–tors kl 16.30–24.00 (ingen beredskap på fredag efter 16.30).
Söndagar kl. 07.00–24.00 (ingen beredskap på lördag).

ITS har inte beredskap söndag–torsdag 24.00–07.00 samt fredag från 16.30 till söndag 07.00. Under tider utan beredskap finns det inte tillgång till teknisk support för nätverket, varken fast eller trådlöst, inte heller för tjänster såsom CAS, Exchange/e-post, Cambro och UMU:s hemsida.

I händelse av driftstörningar med nätverk och system kan det dröja fram till nästa beredskapstid innan åtgärder påbörjas och support kan ges.

Ärendehantering

I samband med denna förändring införs nya rutiner för felanmälan, support och ärendehantering (information om detta finns även på ITS webbplats).

Vardagar 08.30–16.30:
Ärenden hanteras via Servicedesk (som idag).

Under beredskapstid, måndag–torsdag 16.30–24.00 samt söndag 07.00–24.00
Ärenden anmäls och registreras via telefon 090-786 90 90 (OBS nytt nummer, men samma hantering som idag).

Utanför beredskaps- och kontorstid, söndag–torsdag 24.00–07.00 samt från fredag 16.30 till söndag 07.00.
Ärenden anmäls och registreras via e-post felanmalan@its.umu.se
(Vid telefonkontakt till numret ovan upplyses om att beredskap inte gäller och uppmaning görs att anmäla via e-post).

Redaktör: Anja Axelsson