Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 22 dec, 2014

Nya forskningsmedel till institutionen socialt arbete

NYHET Maritha Jacobsson socialt arbete har erhållit 400.000kr från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektets namn är Svenska medlingsmodeller för unga: intention och praktik.

I Sverige är samtliga kommuner skyldiga att erbjuda medling vid brott till gärningspersoner under 21 år. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka metoder som används samt studera vilka för- och nackdelar som kan finnas med olika metoder.

I medling möts brottsutsatt och gärningsperson tillsammans med en medlare för att diskutera brottet och dess konsekvenser. Brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta brottshändelsen och gärningspersonen att komma till insikt. Forskning visar att medling inte erbjuds i avsedd omfattning och att metoderna varierar kraftigt. (källa: stiftelsen allmänna barhuset)

Mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 

Redaktör: Andre Tetting