"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-31

Nya forskningsmedel 10,8 miljoner

NYHET Vi är väldigt stolta med att meddela att forskningsmedel på 10,8 miljoner beviljats från Forte och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Forskningsmedel från Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Universitetslektor Tetiana Gorbach, enheten för statistik, har beviljats finansiering från Forte internationella postdoc-program, utgående internationell postdoktor, 2 300 000 kr. Bidraget täcker två år och minst två tredjedelar av projekttiden måste spenderas i det land som valts för postdoc-perioden.

Forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browalds stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

Professor Giovanni Forchini, enheten för nationalekonomi, har erhållit 1 725 000 kronor för förlängning av Raoul Thelers Browaldh-stipendium och professor Thomas Aronsson, enheten för nationalekonomi, har fått samma belopp för förlängning av Sonal Yadavs Browaldh-stipendium. Detta innebär att Raoul och Sonal kan stanna hos oss på Handelshögskolan i ytterligare tre år och båda går nu in i sin andra stipendiatperiod. Förlängningsbeslutet fattas av Handelsbanken och bygger på en bedömning av forskarnas prestationer under den första stipendieperioden (dvs. de tre första åren).

Professor Gauthier Lanot, enheten för nationalekonomi (PI) med medsökande professor Thomas Aronsson, doktorand Johan Holmberg och doktorand Johan Gustafsson, alla från enheten nationalekonomi ,har erhållit  finansiering från Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse & Tore Browaldhs stiftelse. De har fått 2 400 TSEK för sitt projekt “Economic policy, Social Insurance and Self-employment”.

Doktor Katharina Jenderny, enheten för nationalekonomi (PI) med medsökande professor Thomas Aronsson, enheten för nationalekonomi och Doktor Johannes Koenig (Freie Universitat Berlin) har erhållit finansiering från Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse & Tore Browaldhs stiftele på beloppet 670 000 SEK för projektet: “Inkomster, finansiellt risktagande och ojämlikhet i livstidsresurser”.

Docent Sujith Nair (PI) med medsökande professor Tomas Blomquist och docent Medhanie Gaim, alla från enheten företagsekonomi, har erhållit finansiering från Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse & Tore Browaldhs stiftelse. De har fått 1 979 TSEK för sitt projekt “Understanding the emergence of complex innovations and their ecosystems”.