"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-04

Nya hedersdoktorer på medicinska fakulteten

NYHET En allmänläkare i Krokom som har ett stort engagemang i bland annat läkemedelsfrågor och utbildning av läkarstudenter, samt en forskare som starkt bidragit till etableringen av nätverket The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, är årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Jan Håkansson har i ett par decennier varit en aktiv och vetenskapligt kreativ allmänläkare i den Norra sjukvårdsregionen. Hans fokus har varit förebyggande medicin, läkemedelsfrågor, särskilt vid hjärt-kärlsjukdomar och är inom dessa områden en nationell auktoritet. Han har också under lång tid medverkat i undervisningen av läkarstudenter vid Umeå universitet på ett uppskattat och betydelsefullt sätt.

Jan Håkansson har utfört sina insatser med Krokoms vårdcentral, Jämtland, som klinisk bas. Utan större faciliteter eller särskilda materiella resurser på sin arbetsplats har han med respekt och uthållighet bidragit till kunskaper som fått stor spridning. Hans betydelse för Umeå universitet rör framför allt insatserna i läkemedelsfrågor och kardiella spörsmål. Hans samarbetspartner och medarbetare har varit akademiska företrädare för avdelningarna klinisk farmakologi och kardiologi. Vidare har han genom sin medverkan i undervisningen för läkarstudenter bidragit till en utmärkt klinisk undervisning. Genom sin personlighet och sin vetenskapliga nyfikenhet har han varit en god modell för blivande läkare under flera decennier.

Jan Håkansson är medlem i Läkemedelsverkets nämnd sedan 2003 och ordförande i SFAM.L. (Svensk förening för allmänmedicin; Läkemedelsrådet) sedan 2001. Han har under de senaste 15 åren aktivt medverkat i utvecklingen av läkemedelsfrågor både inom allmänmedicin och på bred nationell nivå.

Jan Håkanssons skrivande och framträdande präglas genomgående av kloka resonemang. Han har en kritisk hållning och genomgående kännetecknas texterna och inläggen av sakliga och välgrundade argument. Han är väl påläst och har ett stort förtroendekapital i breda kretsar.

Iain Mattaj, professor och Director General för EMBL (European Molecular Biology Laboratory), har varit drivande i etableringen av "The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine" där Umeå universitet är värd för den svenska noden MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden).

Iain Mattaj har på ett högst påtagligt sätt deltagit i uppbyggnaden av MIMS genom medverkan vid de framgångsrika internationella rekryteringarna av nya MIMS gruppledare och i etableringen av det nordiska forskningsnätverk som nu innefattar de fyra noderna MIMS, FIMM (i Helsingfors, Finland), NCMM (i Oslo, Norge) och DANDRITE (i Århus, Danmark).

Han har besökt Umeå vid flera tillfällen, bland annat kort efter att Vetenskapsrådet fattat beslutet om MIMS i början av 2007 och han har återkommit i samband med rekryteringar och när MIMS officiellt invigdes. Dessutom deltar han vid de gemensamma vetenskapliga möten som ordnas årligen inom nätverket och som ordförande för den styrgrupp som koordinerar det nordiska partnerskapet.

Iain Mattajs insatser för etableringen av MIMS har varit utomordentligt viktiga och denna direkta koppling till EMBL, som är en världsledande forskningsorganisation inom livsvetenskaperna, har givit MIMS en status som ger möjligheter att vid internationella utlysningar attrahera de mest lovande nya unga forskarna till denna forskningsmiljö.

Iain Mattaj har tidigare tildelats ett flertal olika priser och utmärkelser. Han är medlem i många nationella och internationella vetenskapliga akademier, råd och paneler. Han är bland annat medlem av European Molecular Biology Organisation (EMBO) och hjälpte till att göra The EMBO Journal en mycket framgångsrik internationell vetenskaplig tidskrift, i egenskap av chefredaktör 1990-2004.

För mer information om Jan Håkansson, kontakta gärna Olov Rolandsson, överläkare och avdelningschef vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
Telefon: 090-785 35 71
E-post: olov.rolandsson@fammed.umu.se

För mer information om Iain Mattaj, kontakta gärna Bernt Eric Uhlin, professor vid institutionen för molekylärbiologi.
Telefon: 090-785 67 31
E-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Insignierna till de båda hedersdoktorerna kommer att överlämnas vid universitetets årshögtid som i år äger rum lördagen den 19 oktober.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz